Co z tym lodowiskiem?

Sztuczne lodowisko w Krzeszowicach, które co roku uruchamiane było na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach, w sezonie 2018/2019 nie będzie funkcjonowało.

Ślizgawka przy ul. Szkolnej przez 3 zimowe miesiące dawała możliwość jazdy na łyżwach licznej grupie dzieci i mieszkańców naszej gminy. Co spowodowało, że takiej możliwości nie będzie w tym sezonie? Głównym powodem są prace budowlane prowadzone przy rozbudowie szkoły podstawowej. Głębokie wykopy, budowlane żurawie oraz utworzone drogi dojazdowe nie gwarantują odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, a wydłużony czas pracy wykonawcy inwestycji spowodował, że możliwość korzystania z terenu przeznaczonego na lodowisko była praktycznie niemożliwa.

Już na początku października Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach podjęło działania mające na celu znalezienia alternatywnej lokalizacji dla lodowego obiektu. W grę wchodził krzeszowicki rynek, teren kompleksu boisk Orlik, plac przy ul. Ogrodowej. Jednak każda z tych lokalizacji miała określone niedogodności, uniemożliwiające ulokowanie sztucznej ślizgawki. Brak odpowiedniej instalacji elektrycznej czy wodno-kanalizacyjnej, ograniczenia powierzchniowe, które spowodowałyby zmniejszenie powierzchni lodowiska o blisko połowę to tylko nieliczne z całego katalogu problemów związanych z jego przeniesieniem. Również czynnik ekonomiczny nie przemawiał za takim działaniem, gdyż dostosowanie nowej lokalizacji związane z doprowadzeniem mediów, przygotowaniem odpowiedniej infrastruktury techniczno-sanitarnej, demontażem i transportem elementów składowych lodowiska zwiększyłby koszty eksploatacji obiektu o blisko 70 %.

Mając jednak na względzie popularność jazdy na łyżwach wśród mieszkańców naszej gminy, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach przygotowuje ofertę, dzięki której już w styczniu dzieci i młodzież będą mogły korzystać z lodowiska w Zabierzowie. O szczegółach tego przedsięwzięcia krzeszowickie Centrum poinformuje na swojej stronie internetowej.