Świątecznie u seniorów

W gminie Krzeszowice co czwarty mieszkaniec to senior! I to widać. Seniorzy to chyba najbardziej aktywna grupa społeczna w naszym mieście. Uczestniczą we wszystkich wydarzeniach plenerowych, biorą udział w wernisażach, spotkaniach, wykładach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, seansach Dyskusyjnego Klubu Filmowego, koncertach. Uwielbiają nordic walking i podmiejskie wycieczki, ale oprócz tego działają aktywnie społecznie.

Członkowie krzeszowickiego Klubu Seniora „Radość Życia” zasiadali w miejskiej Radzie Seniorów, udzielają się również bardzo aktywie w Ośrodku Integracji Seniorów i Młodzieży, który przez ostatnie trzy lata prowadziła w budynku przy ulicy szkolnej Fundacja Kobieta w Regionie. Przez te lata Ośrodek tętnił życiem, proponując szereg zajęć, warsztatów, spotkań, wycieczek i to właśnie w tak międzypokoleniowym towarzystwie – seniorów i młodzieży.

20 grudnia spotkali się po raz ostatni w tym miejscu, by zakończyć uroczyście miniony rok i złożyć sobie życzenia na nadchodzące święta. Agnieszka Wołodko, kierowniczka Ośrodka, podziękowała wszystkim za cały rok pracy, spotkań, wypełniony życzliwością i radością z bycia razem. Powitała gości, w tym Anetę Solarz, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach oraz Katarzynę Szymczychę, kierownik Sekcji Administracyjno-Prawnej. Także burmistrz Wacław Gregorczyk oraz Leszek Kramarz, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Statutów, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Krzeszowicach, złożyli seniorom świąteczne życzenia. Potem zaczęto wspominać – Boże Narodzenie na wsi, w czasach wojny i tuż po wojnie, świąteczne, bardzo proste wówczas potrawy, chodzących po domach kolędników, wiejskie figle po pasterce.

W przygotowaniu poczęstunku pomogła niezawodna jak zwykle krzeszowicka młodzież, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2, niektórzy od początku związani z Ośrodkiem.

Krzeszowiccy seniorzy, pod wodzą Moniki Dudek i Agnieszki Szczuki z Fundacji Kobieta w Regionie, zakończyli kolejny aktywny i udany rok. Życzymy im, aby w Nowym Roku 2019 nadal trzymali się razem, nadal wspólnie działali i czerpali z tzw. jesieni życia jak najwięcej dla siebie. Do siego roku!