Czym oddychamy?

Od 13 listopada, w ramach pierwszego etapu akcji „Małopolska bez smogu” realizowanej przez Radio Kraków i Polski Alarm Smogowy we współpracy z Województwem Małopolskim, przenośne pyłomierze badały jakość powietrza w Kętach i Krzeszowicach.

Pomiary jakości powietrza w Krzeszowicach i Kętach były prowadzone przez 12 dni. W trakcie tych 12 dni dzienna norma dla stężenia pyłu PM10 (50 ug/m3) została przekroczona w Kętach przez 5 dni, a w Krzeszowicach przez 6 dni. To sporo, bo w całym roku takich przekroczeń może być zaledwie 35. Dla porównania, w tym samym czasie średnie stężenie ze stacji w Krakowie przekroczyło normę dzienną jedynie w ciągu jednego dnia.

Najwyższe stężenia pyłów notowane były w porach wieczornych, po czym jakość powietrza zazwyczaj poprawiała się w ciągu dnia. Spowodowane jest to użytkowaniem przestarzałych kotłów, pieców i kominków na paliwa stałe (węgiel i drewno). Najwyższe godzinne stężenia w Kętach i Krzeszowicach przekraczały nawet 200 ug/m3. Taka jakość powietrza uznawana jest za bardzo złą i szkodliwą dla zdrowia mieszkańców. Warto też zaznaczyć, że stężenia badanych zanieczyszczeń zarówno w Kętach, jak
i w Krzeszowicach były wyższe niż stężenia odnotowane w Krakowie. Średnia dla całych pomiarów w Kętach wyniosła 52 µg, w Krzeszowicach 49 µg, a w Krakowie 41 µg.

Szczegóły, wyniki pomiarów pierwszego etapu akcji „Małopolska bez smogu” i na stronie Radia Kraków:

http://www.radiokrakow.pl/malooplska-bez-smogu/czym-oddychaja-mieszkancy-ket-i-krzeszowic-podsumowanie-pierwszego-etapu-akcji-malopolska-bez-smogu/