DOBRY PRZYKŁAD INSPIRACJĄ DO DZIAŁANIA

Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo jest zawsze otwarte na potrzeby i pomoc niepełnosprawnym. Każdego roku podejmuje działania wspierające środowisko rodzin opiekujących się osobami z różnymi trudnościami rozwojowymi, mieszkających na terenie gminy Krzeszowice.

Jedną z takich inicjatyw w ostatnich miesiącach była propozycja udziału w projekcie „Dobry przykład inspiracją do działania”. Obejmował on promocję idei wolontariatu na rzecz niepełnosprawnych.  W tym celu zorganizowano szkoleniowy wyjazd do Nowego Targu i Jabłonki, by w praktyce pokazać efektywną pracę dwóch ośrodków, które powstały dzięki zaangażowaniu rodziców dzieci urodzonych z deficytami i upośledzeniami.

W majowy, słoneczny niedzielny poranek, grupa licząca 57 osób wyruszyła w podróż komfortowym autokarem dostosowanym do przewozu poruszających się na wózkach inwalidzkich. Byli wśród nas nie tylko rodzice, opiekunowie, rodzeństwo, ale i osoby zawodowo zajmujące się wychowaniem niepełnosprawnych.  

Pierwszą placówką, jaką odwiedziliśmy, była „Chatka” w Nowym Targu, gdzie działa Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczy, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Fundacja „Dla Chatki”.  Spotkanie poprowadziła pani Grażyna Kukulska, będąca prezesem koła regionalnego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i równocześnie dyrektorem ośrodka, prywatnie mama niepełnosprawnej, dorosłej już Ani. Obecni byli również inni przedstawiciele koła.

W trakcie szkolenia dowiedzieliśmy się, jak krok po kroku tworzyły się struktury nowotarskiego oddziału stowarzyszenia.  Poznaliśmy też historię miejsca, które powstało z potrzeby zapewnienia dzieciom właściwej opieki i rehabilitacji w przyjaznym dla nich otoczeniu. Ośrodek rozwijał się przez lata przede wszystkim dzięki determinacji, pracy i wsparciu rodziców. Pani Prezes chętnie odpowiadała także na nasze pytania. Na koniec mieliśmy możliwość obejrzenia wszystkich sal, w których odbywają się każdego dnia zajęcia. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu kadry, wszechstronnej stymulacji oraz troski o rozwój potencjału podopiecznych „Chatki”.

W dalszej drodze zatrzymaliśmy się na obiad i mszę św. w Ludźmierzu, a na koniec dotarliśmy do Jabłonki, gdzie mieści się „Barka”, kolejny ośrodek powstały z inspiracji rodziców niepełnosprawnych dzieci. Szkolenie poprowadziła pani Zofia Palenik, prezes koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jabłonce, prywatnie mama niepełnosprawnego Marcina. Towarzyszyli jej również pracownicy ośrodka.

Z zapartym tchem słuchaliśmy opowieści o miejscu, które z ruiny zmieniało się stopniowo w niezwykły, nowoczesny ośrodek. Podziwialiśmy determinację i zaangażowanie ludzi tworzących tą przestrzeń, tak bardzo przyjazną dla niepełnosprawnych. Multimedialna prezentacja obrazująca historię „Barki” oraz przywołane przykłady osób, które ofiarowały swój czas, pracę oraz bezinteresowną pomoc niezwykle nas wzruszyły. Mieliśmy także możliwość uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania oraz obejrzenia całej placówki mieszczącej Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczy, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju. To miejsce doskonale wyposażone, prowadzone z pełną pasją i profesjonalizmem.

Wracaliśmy do Krzeszowic pełni podziwu dla efektów pracy wolontariuszy, ich wspólnego działania na rzecz niepełnosprawnych, pozytywnego oddziaływania na najbliższe otoczenie oraz sukcesów w dążeniu do założonych celów. Mamy nadzieję, że nowe doświadczenia i zdobyta wiedza staną się inspiracją do podjęcia aktywności na własnym terenie.

Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice. W imieniu wszystkich uczestników serdecznie dziękujemy przedstawicielom Stowarzyszenia oraz Gminy za możliwość udziału w projekcie. Wyrażamy także wdzięczność dla gospodarzy obu ośrodków: pani Grażyny Kukulskiej i pani Zofii Palenik oraz ich współpracowników za bezinteresowne, serdeczne przyjęcie nas w swoich placówkach, podzielenie się doświadczeniami i za ogromną zachętę do działania.

Nieformalna Grupa Wsparcia Dla Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Supporto” działająca przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krzeszowicach