Dotacja na prace na zamku w Rudnie

Na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszono wyniki naboru wniosków do programu Ochrona zabytków 2020.

Zgodnie z listą rankingową zamieszczoną na stronie MKIDN, Gmina Krzeszowice otrzymała dotację w wysokości 1 750 000,00 zł na kolejny etap prac konserwatorskich i robót budowlanych w celu zabezpieczenia ruin zamku Tenczyn w Rudnie.
Pod względem liczby zdobytych punktów w ramach oceny, wniosek znalazł się na 10 miejscu spośród złożonych 1931 wniosków, które przeszły ocenę formalną.

Tegoroczne prace będą skoncentrowane w obszarze murów zamku dolnego, ze szczególnym uwzględnieniem Baszty Tęczyńskiej, która znajduje się aktualnie w najgorszej kondycji.