DZIEŃ EDUKACJI W SP 2

W tym roku przypada 250 rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej, dlatego obchody święta polskiej oświaty miały szczególny charakter. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13 października w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach odbyła się okolicznościowa uroczystość z honorowym udziałem emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły.

Zebranych gości powitała dyrektor Dagmara Brela-Zając, która w tym wyjątkowym dniu przekazała wszystkim pracownikom naszej szkoły serdeczne życzenia i podziękowała za wysiłek wkładany w wykonywanie odpowiedzialnej pracy.

Oprawę artystyczną tegorocznych obchodów Dnia Edukacji przygotowali uczniowie klas II b i II c pod kierunkiem wychowawczyń: Brygidy Plichty-Kuczary oraz Barbary Chrząszczak. Humorystyczne scenki z życia szkoły, przeplatane zabawnymi piosenkami i dynamicznym tańcem w wykonaniu uczennic ubranych w barwne stroje wprawiły widzów w wyśmienity humor.

Samorząd Uczniowski w imieniu wszystkich dzieci podziękował dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły, wręczając im symboliczne laurki. Natomiast pozostali uczniowie mieli okazję złożyć życzenia pedagogom w czasie spotkań klasowych, które odbyły się w tym samym dniu.

Agnieszka Wróbel