Gmina Krzeszowice przyznała dotacje dla organizacji pozarządowych na 2019 rok

Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2019 r.

Dofinansowane zostały projekty w następujących dziedzinach: upowszechnianie kultury fizycznej; promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia; profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych; działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; ekologia i ochrona środowiska; kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; pomoc społeczna; pomoc w opiece i wychowaniu dziecka; działanie na rzecz seniorów (50+); turystyka oraz wolontariat.

W dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, w ramach której dysponowano kwotą 40 000,00 zł, dofinansowano 19 ofert na realizację przez organizacje pozarządowe następujących zadań:

 • „Puchar Hrabiny Zofii 2019 – międzynarodowy turniej piłki nożnej dzieci w Krzeszowicach” – Fundacja Akademia Piłkarska Mam Talent – 3 150,00 zł,
 • „W Akademii Małych Golfistów i w Kucykowie” – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz Szkoły i Środowiska Wsi Paczółtowice „MY” – 1 900,00 zł,
 • Organizacja III Turnieju Piłkarskiego drużyn młodzieżowych z okazji Dnia Dziecka na stadionie Gminnego Klubu Sportowego „Świt” w Krzeszowicach” – Gminny Klub Sportowy „Świt” Krzeszowice – 2 300,00 zł,
 • „Dzień Rodziny na sportowo – Dzień Dziecka w Dębniku” – Stowarzyszenie Przyjaciół Dębnika – 1 800,00 zł,
 • „Ostrężnica Run – Bieg po naręcze ziół” – Stowarzyszenie przy Szkole Podstawowej im. Jana Łachuta w Ostrężnicy „Podaj Dalej” – 1 900,00 zł,
 • „Wakacje ze sportem: Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny” – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Razem” – 2 300,00 zł,
 • Zabawy i zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci z okazji Pożegnania Lata” – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko-Gminny w Krzeszowicach – 1 000,00 zł,
 • „Aktywnie i sportowo przez życie na nowo czyli organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla społeczności lokalnej” – Stowarzyszenie Dorzecza Sanki – 1 400,00 zł,
 • „Organizacja XIV Pieszego Rajdu Turystycznego” – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Więzi” – 600,00 zł,
 • „Ruszaj do życia! 2019” – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Krzeszowice – 3 150,00 zł,
 • „BIEGNIJ MŁODY PRZEZ PRZESZKODY – bieg przełajowy z przeszkodami dla dzieci” – Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Tenczynek – 2 300,00 zł,
 • „Cykl turniejów piłki nożnej: III Turniej piłki nożnej WYŁĄCZ TELEWIZOR WŁĄCZ SIĘ DO GRY, III Turniej piłki nożnej halowej ZAGRAJ W PIŁKĘ Z MIKOŁAJEM” – Fundacja „Wyłącz Telewizor” – 2 700,00 zł,
 • „Dzień Dziecka na sportowo w Nawojowej Górze” – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry – 2 300,00 zł,
 • „Blok imprez rekreacyjno-sportowych z okazji Dnia Dziecka” – Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 1 800,00 zł,
 • „Upowszechnianie jeździectwa i promocja młodych jeźdźców” – Paczółtowice Equestrian Centre Kraków – 1 500,00 zł,
 • „Wakacyjny cykl turniejów siatkówki plażowej pod nazwą: Amatorska Liga Siatkówki Plażowej w Woli Filipowskiej” – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej – 1 500,00 zł,
 • „II bieg przez Paryż” – Fundacja Ósmy Dzień Tygodnia – 3 400,00 zł,
 • „III Rodzinny Piknik Wspinaczkowy w Dubiu” – Stowarzyszenie Klub Wspinaczkowy Trawers Krzeszowice – 2 300,00 zł,
 • „Organizacja cyklu turniejów dla dzieci – Zalas KIDS 2019: II – turniej piłki nożnej Zalas KIDS CUP, I – halowy turniej Zagraj w piłkę z Victorią” – Ludowy Klub Sportowy Victoria Zalas – 2 700,00 zł.

W dziedzinie promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia, w ramach której dysponowano kwotą 5 000,00 zł, dofinansowano 7 ofert na realizację przez organizacje pozarządowe następujących zadań:

 • „Odblaski mogą uratować życie! – 2019” – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Krzeszowice – 1 000,00 zł,
 • „Poszerzenie świadomości mieszkańców Gminy Krzeszowice z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – kursy pierwszej pomocy” – Fundacja Pomoc Maltańska Maltańska Służba Medyczna – 700,00 zł,
 • „Akademia Zdrowia – Promujemy zdrowy styl życia” – Stowarzyszenie przy Szkole Podstawowej im. Jana Łachuta w Ostrężnicy „Podaj Dalej” – 800,00 zł,
 • „Promujemy zdrowy i aktywny styl życia” – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno – 700,00 zł,
 • „Organizacja zdrowego Śniadania w plenerze dla uczniów Szkoły Podstawowej w Filipowicach” – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Więzi” – 400,00 zł,
 • „Pierwsza pomoc dla każdego” – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry – 650,00 zł,
 • „Zbilansowana dieta i ruch podstawą zdrowia” – Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo – 750,00 zł.

W dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w ramach której dysponowano kwotą 70 000,00 zł, dofinansowano 4 oferty na realizację przez organizacje pozarządowe następujących zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w formie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania lub poza miejscem zamieszkania w ramach profilaktyki uniwersalnej i selektywnej:

 • „Pożyteczne wakacje 2019” – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno – 6 000,00 zł,
 • „PÓŁKOLONIA IZPM – LATO 2019” – Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej – 15 000,00 zł,
 • „W zdrowym ciele, zdrowy duch! Wakacje pod namiotami 2019” – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Krzeszowice – 39 000,00 zł,
 • Marzę z otwartymi oczami – Mazury 2019” – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marcina w Krzeszowicach – 10 000,00 zł.

W dziedzinie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w ramach której dysponowano kwotą 5 000,00 zł, dofinansowano 3 oferty na realizację przez organizacje pozarządowe następujących zadań, na łączną kwotę 4 500,00 zł:

 • „Piknik Integracyjny – Spotkanie z naturą” – Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo – 1 500,00 zł,
 • „Wspinam się, bo chcę” – Stowarzyszenie Klub Wspinaczkowy Trawers Krzeszowice – 1 200,00 zł,
 • „Wyjazdowy Dzień Dziecka w kinie” – Stowarzyszenie „Otwórzmy Przed Nimi Życie” – 1 800,00 zł.

W dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców gminy oraz włączania ich do działań o charakterze proekologicznym, w ramach której dysponowano kwotą 5 000,00 zł, dofinansowano 6 ofert na realizację przez organizacje pozarządowe następujących zadań:

 • „MAŁY PRZEDSZKOLAK ZROBI WSZYSTKO, BY DBAĆ O SWOJE ŚRODOWISKO – z Akcją Sprzątania Tenczynka. III edycja” – Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku „Tęcza Marzeń” – 900,00 zł,
 • „Ja i przyroda – jeden świat” – Stowarzyszenie przy Szkole Podstawowej im. Jana Łachuta w Ostrężnicy „Podaj Dalej” – 850,00 zł,
 • „Ekologicznie z głową” – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry – 900,00 zł,
 • „Chrońmy las wokół nas” – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno – 810,00 zł,
 • „Czyste środowisko naturalne naszym bogactwem” – Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo – 700,00 zł,
 • „Zatrzymaj ciepło w domu” – Stowarzyszenie Wspólna Gmina Krzeszowice – 840,00 zł.

W dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, z zakresu ochrony pszczoły miodnej na terenie Gminy Krzeszowice, w ramach której dysponowano kwotą 10 000,00 zł, dofinansowano 1 ofertę na realizację przez organizację pozarządową następującego zadania:

 • „Zakup roślin miododajnych, edukacja rolników i działkowców, konkurs/olimpiada dla młodzieży szkolnej” – Krzeszowickie Towarzystwo Pszczelarskie „BARĆ” – 10 000,00 zł.

W dziedzinie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w ramach której dysponowano kwotą 50 000,00 zł, dofinansowano 17 ofert na realizację przez organizacje pozarządowe następujących zadań:

 • „Średniowieczna grupa rekonstrukcyjna zamku Tenczyn” – Stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn” – 4 600,00 zł,
 • „Nowogórskie Boże Narodzenie” – Towarzystwo Przyjaciół Nowej Góry – 2 700,00 zł,
 • „INSPIRACJA PŁYNIE Z TRADYCJI. Regionalna Sztuka Ludowa w roku Jubileuszu Tenczynka” – Koło Gospodyń Wiejskich w Tenczynku – 2 100,00 zł,
 • „SPOTKANIA Z HISTORIĄ I TRADYCJĄ – PRZEDSZKOLAKI DLA TENCZYNKA W ROKU JUBILEUSZU” – Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku „Tęcza Marzeń” – 3 900,00 zł,
 • „Muzyczne pory roku – powitanie wiosny, pożegnanie lata” – Stowarzyszenie Miłośników Zalasu Amonit – 1 600,00 zł,
 • „Historia działalności Klubu Sportowego „Świt” Krzeszowice w okresie 95-lecia istnienia Klubu” – Gminny Klub Sportowy „Świt” Krzeszowice – 2 900,00 zł,
 • „WEHIKUŁ KULTURY – podróż w dziedzictwo kulturowe, tradycję i historię ze Stanisławem Moniuszko” – Stowarzyszenie przy Szkole Podstawowej im. Jana Łachuta w Ostrężnicy „Podaj Dalej” – 2 600,00 zł,
 • „VIII Integracje Jazzowe Krzeszowice 2019” – Stowarzyszenie „Pokochajmy Muzykę” – 4 600,00 zł,
 • „Ocalić od zapomnienia. Organizacja wielopokoleniowego spotkania byłych pracowników kamieniołomu porfiru w Miękini z członkami Stowarzyszenia „Na Wulkanie” i mieszkańcami Miękini połączona z promocją opracowanej publikacji o zachodniej części kamieniołomu” – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Na Wulkanie” – 2 400,00 zł,
 • „Tradycyjnie w Nawojowej Górze” – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry – 3 500,00 zł,
 • „Każdy ma swój szczyt do zdobycia” – Stowarzyszenie Miłosierdzie Św. Wincentego a Paulo – 1 000,00 zł,
 • „VIII Noc Świętojańska w Tenczynku” – Fundacja „Kobieta w Regionie” – 4 600,00 zł,
 • „O historii i tradycji po angielsku” – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz Szkoły i Środowiska Wsi Paczółtowice „MY” – 2 700,00 zł,
 • „Dzieje wsi Siedlec” – Stowarzyszenie Miłośników Siedlca i Dolinek Krakowskich – 3 100,00 zł,
 • „Z tradycją na Ty. Wielkanoc oraz Święta Bożego Narodzenia w mojej wsi Siedlec w 2019 roku” – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Razem” – 2 700,00 zł,
 • „Organizacja III Gminnego Konkursu Pieśni Ludowej dla KGW z Gminy Krzeszowice” – Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Krzeszowice – 2 400,00 zł,
 • „XV Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej” – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej – 2 600,00 zł.

W dziedzinie pomocy społecznej, dofinansowano następujące zadania:

 • „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi” – podmiot realizujący zadanie: Caritas Archidiecezji Krakowskiej – kwota przyznanej dotacji: 677 352,00 zł,
 • „Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie gminy Krzeszowice, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.” – podmiot realizujący zadanie: Fundacja „Kobieta w Regionie” – kwota przyznanej dotacji: 90 000,00 zł,
 • „Aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pod nazwą „Aktywność daje możliwość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1. – podmiot realizujący zadanie: Stowarzyszenie „Delfin” – kwota przyznanej dotacji: 66 850,00 zł.

 W dziedzinie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka, dofinansowano zadanie:

 • „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla 50 dzieci, mieszkańców gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na terenie gminy Krzeszowice” – podmiot realizujący zadanie: Caritas Archidiecezji Krakowskiej – kwota przyznanej dotacji: 200 000,00 zł.

 W dziedzinie działania na rzecz seniorów (50+), w ramach której dysponowano kwotą 13 000,00 zł, dofinansowano 4 oferty na realizację przez organizacje pozarządowe następujących zadań, na łączną kwotę 10 230,00 zł:

 • „Dzień Inwalidy” – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krzeszowicach – 1 800,00 zł,
 • „Przepis na młodość” – Uczniowski Klub Sportowy „Harmonia” – 2 850,00 zł,
 • „Klub Seniora” – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry – 2 900,00 zł,
 • „Plenerowa majówka międzypokoleniowa” – Stowarzyszenie Miłośników Zalasu Amonit – 2 680,00 zł.

 W dziedzinie turystyki, w ramach której dysponowano kwotą 12 000,00 zł, dofinansowano 3 oferty na realizację przez organizacje pozarządowe następujących zadań, na łączną kwotę 6 700,00 zł:

 • „IX jubileuszowy Rajd Toporczyków Tęczyńskich” – Stowarzyszenie Nasz Tenczynek – 3 000,00 zł,
 • „Jaskinie, kopalnie, skały i ostańce na terenie Gminy Krzeszowice” – Stowarzyszenie Klub Wspinaczkowy Trawers Krzeszowice – 2 100,00 zł,
 • „Grzybobranie” – Stowarzyszenie Wspólna Gmina Krzeszowice – 1 600,00 zł.

 W dziedzinie wolontariatu, w ramach której dysponowano kwotą 3 000,00 zł, dofinansowano 1 ofertę na realizację przez organizację pozarządową następującego zadania:

 • „Wolontariusz MSM – to brzmi dumnie!” – Fundacja Pomoc Maltańska Maltańska Służba Medyczna – 1 700,00 zł.

 

 Justyna Sitarz

Wydział Organizacyjny UMK