Gminne Spotkanie Noworoczne

3 stycznia odbyło się Spotkanie Noworoczne, na które zaprosili burmistrz Wacław Gregorczyk i przewodniczący Rady Miejskiej w Krzeszowicach Kazimierz Stryczek.

Podczas tego wieczoru wręczono statuetki Źródło Sukcesu. Źródło Sukcesu, to nagroda przyznawana od dziewięciu lat przez władze gminy mieszkańcom, firmom, organizacjom i instytucjom wyróżniającym się w swoich działaniach na rzecz innych.

Nagrody otrzymali:

Kategoria instytucja: Bank Gospodarstwa Krajowego

Kategoria organizacja: Zespół Charytatywny w Tenczynku

Kategoria człowiek: Jan Ryś

Kategoria firma: Wodociągi i Kanalizacja w Krzeszowicach

Wśród nominowanych byli też Anna Miga (kategoria Człowiek) oraz Sekcja dziecięca piłki nożnej LKS Victoria Zalas (kategoria Organizacja)

Na uroczystość przybyli m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wicemarszałek małopolski Łukasz Smółka, starosta krakowski Wojciech Pałka, a także proboszczowie miejscowych parafii, ks. Andrzej Szczotka, ks. Karol Szałas, przeor klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej Leszek Stańczewski oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm, instytucji gminnych, mieszkańcy.

Podczas imprezy uczestnicy mogli wysłuchać koncertu chóru Cantate Anima.