Gmina Krzeszowice dołączy do projektu LIFE

30 grudnia 2019 roku burmistrz Wacław Gregorczyk podpisał list intencyjny dotyczący zasad współpracy pomiędzy Gminą Krzeszowice a Urzędem Marszałkowskim w zakresie ubiegania się o dofinansowanie projektu zintegrowanego LIFE. Program pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowany jest ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Głównymi działaniami projektu LIFE jest m.in. stworzenie sieci Eko-doradców w gminach województwa małopolskiego, których zadaniem ma być wsparcie wdrażania Programu ochrony powietrza, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizowanie mieszkańców do udziału w tych działaniach. Ich misją jest także doradztwo dla mieszkańców województwa małopolskiego w obrębie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji źródeł finansowania, w tym zapobieganie ubóstwu energetycznemu poprzez działania służące oszczędności kosztów energii.

Projekt ten realizowany jest już od 2016 roku w 55 gminach Małopolski, a potrwać ma do końca 2023 roku. Wartość projektu oszacowano na około 17 mln euro (70 mln zł), z czego dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł.

Od stycznia 2020 roku do programu dołączy siedem nowych gmin: Gromnik, Kościelisko, Krzeszowice, Myślenice, Stryszów, Sułkowice i Wielka Wieś. Łącznie projekt będzie zrzeszał 69 partnerów, w tym 62 małopolskie gminy.