Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze

11 czerwca 2022 r. po dwuletniej przerwie odbyły się gminne zawody sportowo pożarnicze.

Udział w nich wzięły  drużyny męskie – seniorzy z OSP: Czerna, Krzeszowice, Miękinia, Nawojowa Góra, Nowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Żbik oraz  drużyny żeńskie – seniorki z OSP Nowa Góra i OSP Siedlec.  Zawody otworzyli burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk oraz prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach Łukasz Smółka, którzy życzyli zawodnikom dobrych wyników i wspaniałych osiągnięć. Zawody zawsze są nie tylko świetną okazją do wzajemnej rywalizacji, ale również do doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.
Rywalizacje drużyn odbywały się na terenie boiska sportowego LKS „Górzanka” w Nawojowej Górze.  Startowano w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej  i ćwiczeniu bojowym. Zawody przyciągnęły nie tylko strażaków, ale też całkiem sporą publiczność.

Organizatorem  imprezy byli: Burmistrz  Gminy Krzeszowice,  Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krzeszowicach  oraz  Ochotnicza Straż Pożarna w Nawojowej Górze. Na podstawie Rozkazu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Nr 30/2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku powołano na sędziego głównego mł. bryg. Jarosława Piątka. Pozostali sędziowie powołani byli z miejscowych jednostek OSP. Sekretariat zawodów prowadziły: Barbara Kurdziel, Elżbieta Lasoń i Bernadetta Wójcik.

Szczególne podziękowania należą się druhom strażakom z OSP Nawojowa Góra, którzy przy pomocy druhów z innych jednostek OSP doskonale przygotowali  zawody, a także komentatorowi zawodów Leszkowi Kramarzowi – radnemu Rady Miejskiej w Krzeszowicach, za sprawny przebieg zawodów.

Wyniki zawodów:

Seniorki

I miejsce – OSP Nowa Góra

II miejsce – OSP Siedlec

Seniorzy

I miejsce – OSP Miękinia

II miejsce – OSP Nowa Góra

III miejsce – OSP Tenczynek

Tekst: Barbara Kurdziel, zdjęcia: Kacper Ropka