Infrastruktura komunikacyjna coraz nowocześniejsza

Marian Lewicki: Zgodnie z terminarzem, w Krzeszowicach oddano do użytku wiadukt w ciągu ulicy Daszyńskiego. Wiemy, że jest to kolejny fragment realizowanej dużej inwestycji kolejowej. Ja chciałbym porozmawiać nie o tym, co zrobi kolej, ale o tym, co jest powiązane z tą inwestycją, a dotyczy Krzeszowic. Zacznijmy od parkingów przy dworcu PKP.

Wacław Gregorczyk: Modernizacja linii kolejowej E-30 na odcinku krzeszowickim to jedno z kluczowych zadań rozwojowych, ważnych dla miasta Krzeszowice oraz całej gminy. Czekaliśmy na nią bardzo długo i istotne jest to, że prace są realizowane w dobrym tempie. Ze względów technologicznych prace na zadaniach gminnych mogą się zacząć dopiero po zakończeniu robót podstawowych przez PKP. Dojazd do dworca będzie możliwy wyłącznie od ulicy Floriana, dlatego powinna być ona przebudowana. Na terenie pomiędzy torami a działkami od strony miasta zbudujemy parking. Została zawarta  umowa z wykonawcą, koszt prawie 6 mln zł, w tym dofinansowanie unijne 3,1 mln zł. Wybrana firma kończy projektowanie. Budowa parkingu będzie realizowana w dwóch etapach i rozpocznie się po oddaniu do użytku przejścia podziemnego na perony dworca PKP. W pierwszym etapie zostanie wykonany cały system komunikacyjny oraz część parkingu na około 150 miejsc, przeznaczonych dla osób, które pozostawią samochody w Krzeszowicach i będą kontynuować podróż pociągiem oraz komunikacją miejską w Krakowie. W drugim etapie powstanie kolejnych 140 miejsc ogólnodostępnych, również dla podróżujących komunikacją autobusową. Parkowanie na obu częściach będzie bezpłatne. Wszystkie prace powinny zakończyć się do końca 2021 roku.

ML: A jak będzie wyglądać sytuacja z parkowaniem od strony Tenczynka?

WG: Po zakończeniu inwestycji przez PKP, czyli we wrześniu przyszłego roku, wróci możliwość parkowania przy wieży ciśnień. Powstaną też nowe miejsca postojowe pod wiaduktem. Chcemy też wykupić w tym rejonie działkę, która  zostanie przeznaczona na miejsca parkingowe. Po dodaniu wszystkich tych przestrzeni i wykonaniu niezbędnych prac adaptacyjnych, powinniśmy mieć z tamtej strony torów około 80 miejsc parkingowych.

ML: Kolejny temat to ulica Poprzeczna, która biegnie równolegle do torów od ulicy Daszyńskiego, w kierunku Nawojowej Góry.

Zacznijmy od tego, że inwestycja PKP to nie tylko tory, przejazdy, wiadukty, perony, przejścia podziemne etc., ale też drogi serwisowe. Niestety, zostały zaprojektowane nie na całej długości torów kolejowych, dlatego musimy uzupełnić brakujące odcinki. Przejazdy kolejowe na ulicy Sienkiewicza, Daszyńskiego i na Zagrodach zostają zastąpione jednym wiaduktem. To może powodować okresowo utrudnienia w ruchu, stąd plany związane z ulicą Poprzeczną. Po jej  przebudowie ruch samochodów od strony Tenczynka w kierunku Krakowa mógłby zostać skierowany bezpośrednio na drogę krajową nr 79 w okolicy wiaduktu na wjeździe do Krzeszowic od strony Nawojowej Góry. Koszt takiej inwestycji szacujemy obecnie na około 10 – 12 milionów złotych.  Jeszcze w tym roku gmina Krzeszowice zacznie prace projektowe, które potrwają około 2 lat. Kolejne dwa lata powinno potrwać pozyskanie środków i prace budowlane. Jest to duże i kosztowne przedsięwzięcie, dlatego na jego realizację będziemy się starać o środki z funduszy rządowych. Ponieważ  Krzeszowice nie mają obwodnicy, to uważam, że stworzenie alternatywnej drogi wzdłuż linii kolejowej, z wykorzystaniem powstałych dróg serwisowych, może znacznie odciążyć „krajówkę”. Dlatego tak ważna jest przebudowa ulicy Poprzecznej, czy połączenie ulicy Zagrody z ulicą Daszyńskiego.

ML: A co z infrastrukturą kanalizacyjną, czy też odprowadzaniem wód opadowych w tym rejonie Krzeszowic?

Przy projektowaniu modernizacji linii kolejowej „zapomniano” o istniejącym jedynym kanale ogólnospławnym, którym przepływają ścieki do oczyszczalni. Jest to niebezpieczne dla prawidłowego gospodarowania wodami. Brak rozwiązań awaryjnych może doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska. Podczas długich negocjacji z inwestorem, czyli  PKP PLK, uzgodniliśmy, że zostaną wybudowane dwa nowe kolektory. Jeden na wody opadowe, drugi na ścieki. To pozwoli nam w przyszłości na budowę dwóch kanałów do centrum miasta. W konsekwencji do oczyszczalni będą trafiały tylko ścieki, a wody opadowe i roztopowe, po podczyszczeniu, bezpośrednio do rzeki.

ML: Na koniec wątek personalny. Czy stanowisko drugiego wiceburmistrza jest potrzebne w Urzędzie Miejskim?

WG: W większości sąsiednich gmin burmistrz ma 2 zastępców. U nas takie stanowisko wynika z potrzeb i wyzwań, które stoją przed nami. Na obecną kadencję do priorytetów będą należały sprawy związane z poprawą jakości powietrza, budową strefy gospodarczej w Miękini oraz realizacją ważnych zadań drogowych, zarówno gminnych, jak i wspólnie z Powiatem Krakowskim. Do tej pory sprawami związanymi  z jakością powietrza oraz strefą gospodarczą zajmowałem się osobiście. Teraz te działania wchodzą w etap wymagający znacznie większego zaangażowania. Adam Godyń to jeden z  naszych najlepszych sołtysów. Profesjonalnie sprawował funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Dał się poznać jako skuteczny samorządowiec. Zakres zadań zna doskonale, a obecnie  kolejka profesjonalistów, chętnych do pracy w samorządzie, nie jest zbyt długa.

Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini to bardzo ważne i prestiżowe dla gminy Krzeszowice zadanie.  Mamy wybranego wykonawcę, który przystąpił do prac projektowych. Trzeba będzie nawiązać kontakty z przedsiębiorcami, którzy będą chcieli uruchomić w Miękini swoją działalność. To wymaga wielu rozmów i kontaktów. Druga kwestia to jakość powietrza. Dążenie do jego poprawy to klucz do zdrowia mieszkańców zarówno Krzeszowic, jak też  innych miejscowości naszej gminy. Cały czas aktualny jest temat ewentualnego przywrócenia w Krzeszowicach uzdrowiska. Wiadomo, że w tym kontekście jakość powietrza jest ważna. Adam Godyń stanie na czele specjalnego zespołu do spraw poprawy jakości powietrza. Jego zadania będą bardzo szerokie.  Zespół będzie koordynował inwentaryzację źródeł ciepła i kontrole,  będzie wskazywał źródła finansowania zewnętrznego dla osób i podmiotów chcących wymienić kotły na nowoczesne. Dzięki porozumieniu z WFOŚiGW w Krakowie mieszkańcy będą mogli składać wnioski do programu rządowego „Czyste Powietrze” w Urzędzie Miejskim.

Co do kosztów zatrudnienia drugiego zastępcy, to zapewniam, że nie obciąży to dodatkowo podatników.  Zmiany były przygotowywane od początku roku. Od kwietnia zmienił się sekretarz. Pani Małgorzata Bojkowska łączy teraz obowiązki sekretarza i naczelnika Wydziału Organizacyjnego. Uwolnione środki z pensji dla naczelnika WOG-u wystarczą w zupełności  na wynagrodzenia dla drugiego wiceburmistrza.

Trzecim naszym priorytetem są inwestycje drogowe. Z racji  wykształcenia – jestem inż. budownictwa o specjalności drogowej – chciałbym tym zadaniom poświęcić znacznie więcej czasu, niż do tej pory. Z uwagi na możliwość pozyskania środków z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych jest szansa na przebudowę ważnych dróg gminnych i powiatowych. Konieczne będzie wykonanie nowych projektów na budowę i przebudowę dróg. Obecnie kończymy projektowanie drogi do terenów inwestycyjnych powyżej ulicy Bandurskiego w Krzeszowicach. Planujemy wykonanie przebudowy ulicy Poprzecznej, czy też drogi do zamku „Tenczyn” w Rudnie. Dzięki wsparciu ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka pozyskaliśmy 2,3 mln zł na budowę w przyszłym roku drogi od DK 79 do ulicy Żbickiej w sąsiedztwie Bricomarche oraz na nową nakładkę na drodze w Dębniku. Powiat Krakowski będziemy wspierać finansowo i organizacyjnie przy przebudowie drogi od kościoła w Tenczynku do węzła w Rudnie koło Stawu Wrońskiego, modernizacji ulicy Miękińskiej do budynku AGH w Miękini, czy też remoncie ulicy Daszyńskiego w Krzeszowicach.

ML:  Dziękuję za rozmowę