Jasełka w Czernej

Stało się tradycją, że 6 stycznia mieszkańcy Czernej spotykają się, by wspólnie kolędować.
W OSP Czerna zostały zaprezentowane jasełka, które miały charakter wielopokoleniowy.

Wystąpiły dzieci i młodzież, rodzice uczniów SP Czerna oraz czerneńska Schola. Jak co roku nie zabrakło także pań z KGW i orkiestry dętej. Był też opłatek, którym wszyscy przybyli mogli się podzielić przy wspólnym stole. Spotkanie w Święto Trzech Króli w Czernej jest imprezą cykliczną, która na stałe wpisała się do miejskiego kalendarza imprez kulturalnych naszej gminy.