Jesienny konkurs fotograficzny

Jesień to idealna pora roku, aby zrobić klimatyczne zdjęcie, pełne ciepłych barw i nostalgii. Jesienne krajobrazy, poranne mgły, feeria rudych barw, dary jesieni, zwierzęta w jesiennych odsłonach – to wszystko sprzyja fotografowaniu. Przygotujcie aparaty! Uruchomcie wyobraźnię! Otwórzcie szeroko oczy!

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach zaprasza wszystkich chętnych uczniów ze szkół podstawowych do udziału w konkursie fotograficznym „Różne oblicza jesieni w fotografii”, pod patronatem „Magazynu Krzeszowickiego”, Fotoklubu Krzeszowickiego. Prace (2 zdjęcia w formacie jpg), należy przesłać na maila akulakfoto@gmail.com z dołączoną informacją: adres email, imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, miejscowość.

Na fotografie czekamy od 10 października do 25 listopada. Jury powołane przez organizatora wyłoni laureatów konkursu. Zdjęcia laureatów opublikowane zostaną w „Magazynie Krzeszowickim”. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone w najbliższym terminie, po rozstrzygnięciu konkursu. O terminie i miejscu laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

Regulamin konkursu:

I Główne założenia konkursu:

 1. Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach

(tel. 12  257-92-40). Koordynatorzy  konkursu: mgr  Anna Kulak

(tel: 66225674), mgr Zuzanna Pięta (tel: 501468666), mgr Katarzyna

Wyznakiewicz  (tel: 605532003)

 1. Temat pracy konkursowej/ fotografii:

„Różne oblicza jesieni w fotografii”. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących przyrodę w okresie jesiennym. Fotografie mogą przedstawiać krajobrazy (np.: las, ogród, ulice, pola), jesienne detale (owoce, grzyby, liście, babie lato, mgły, zwierzęta itp.). Interpretację tematu zostawiamy Waszej wyobraźni. Tematem przewodnim jest jesień, a można to rozumieć na wiele sposobów. Ruszcie głową! Otwórzcie szeroko oczy!

3.Uczestnicy:  Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych

uczniów ze szkół podstawowych, w dwóch kategoriach wiekowych:

I – UCZNIÓW  KL.  I – III

II – UCZNIÓW KL. IV – VIII 

II Cele konkursu: 

– budzenie zainteresowań przyrodą własnego regionu;

– rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej,

– prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie fotografii,

– rozpowszechnienie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu,

– rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni dzieci. 

III Warunki uczestnictwa: 

 1. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie fotografii (2 zdjęcia w formacie jpg) drogą elektroniczną na adres e-mail: akulakfoto@gmail.com z dołączoną informacją: adres e-mail, imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, miejscowość.
 2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby; nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić dwie prace.
 4. Zdjęcie nie może zawierać ujęć twarzy i sylwetek osób.
 5. Kryteria oceny pracy:
 • Zgodność z tematem,
 • Treść fotografii – wybór tematu i sposób jego ujęcia;
 • Oryginalność wykonanego zdjęcia;
 • Wrażenia artystyczne.
 • Jakość techniczna wykonanego zdjęcia
 1. Prace należy przesłać drogą elektroniczną do 21 listopada.

IV Ocena prac i nagrody:

 1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. W skład jury wchodzić będą: Przedstawiciel Magazynu Krzeszowickiego, Przedstawiciel Przełomu, Przedstawiciel Fotoklubu Krzeszowickiego, Kacper Ropka (pasjonat fotografii), Olaf Kurdziel (pasjonat fotografiii), Barbara Dec (CKiS), Aneta Karcz Padula (nauczyciel SP Tenczynek), dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach, koordynatorzy konkursu SP1 w Krzeszowicach.
 2. Komisja Konkursowa wybierze po trzech laureatów ( I, II, III miejsce)
  w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I – III i kl. IV – VIII. Mogą zostać przyznane wyróżnienia. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 25 listopada 2020 drogą elektroniczną.
 4. Autorzy nagrodzonych zdjęć otrzymają dyplomy i nagrody,
  a opiekunowie laureatów podziękowania. Prace finalistów konkursu, zostaną opublikowane w Magazynie Krzeszowickim.
 5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału w konkursie.

V Uwagi:

 1. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu
  i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone w najbliższym terminie po rozstrzygnięciu konkursu. O terminie i miejscu laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
 4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) w celach związanych z przeprowadzaniem i organizacją Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez opiekuna prawnego Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do należytego przeprowadzenia Konkursu przez organizatora.
 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikację prac na stronie internetowej, fb Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach oraz Magazynie Krzeszowickim.

Życzymy powodzenia i zachęcamy do udziału w konkursie!