Jubileusz zespołu Rudnianie

Minęło już 40 lat, odkąd zespół Rudnianie rozpoczął swą działalność. W ciągu tego czasu, w zespole i w samej miejscowości Rudno, wydarzyło się bardzo wiele.

Rudnianie działają na terenie wsi Rudno, położonej w gminie Krzeszowice. Zespół założony został w sierpniu 1980 r. Początkowo liczył 5 śpiewaczek – Zofia Ptasińska, Danuta Kozłowska, Józefa Wisła, Maria Janiec i Danuta Ryś – pod kierownictwem Jana Rysia. Później powstał 12-osobowy, młodzieżowy zespół taneczny oraz męska grupa kolędnicza. Obie te grupy funkcjonowały do 1985 r., zdobywając wiele nagród i wyróżnień w licznych konkursach. Natomiast grupa śpiewaczo-obrzędowa zespołu Rudnianie działa bez przerwy do dziś i wspierana jest przez mieszkańców wsi Rudno i okolicy oraz między innymi przez Krzeszowicki Ośrodek Kultury – aktualnie Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

W czasie 40-letniej działalności zespołu należało do niego ponad 100 osób. Skład grupy nie był stały, zmieniał się na przestrzeni lat. Trudno wymienić wszystkich jej członków, żeby nikogo nie pominąć. Grupa śpiewaczo- obrzędowa ma za sobą około 350 występów, a solistki i soliści, biorący udział w rozmaitych przeglądach i konkursach o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, zdobyli wiele znaczących nagród i wyróżnień.

Można powiedzieć, że w tym zjawisku folklorystycznym uczestniczyła i nadal uczestniczy cała wieś. Od samego początku zespół działał na styku pomiędzy Kołem Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Strażą Pożarną. W lokalnej rzeczywistości taka współpraca jest dosyć naturalna. Jubileusz 40-lecia działalności zespołu Rudnianie był okazją do spotkań w celu przekazywania, podtrzymywania i promocji dziedzictwa kulturowego regionu krakowskiego i folkloru Krakowiaków Zachodnich.

Pasja mieszkańców i trud, jaki przez 40 lat wkładali w zachowanie i kultywowanie swojej tradycji i folkloru, był i nadal jest wzorem do podtrzymywania zwyczajów, obrzędów oraz przekazywania tradycyjnych piosenek ludowych przez następne pokolenia Rudnian. Repertuar zespołu stanowią pieśni, obrzędy i przyśpiewki ludowe, gromadzone od starszych mieszkańców wsi Rudno i okolic.

W 2010 r. przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rudnie został założony dziecięcy zespół regionalny Mali Rudnianie. Działając pod patronatem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rudno, zdobywał nagrody i wyróżnienia na konkursach i przeglądach folklorystycznych o zasięgu gminnym i ogólnopolskim.

Rok 2020 był szczególnym rokiem dla wsi Rudno. Przypadł w nim jubileusz 40-lecia działalności zespołu regionalnego Rudnianie, był to 62 rok działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Rudnie, obchodzono 95-lecie powstania OSP w Rudnie, 140- lecie założenia szkoły w Rudnie, a także 19 lat istnienia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rudno.

Z okazji jubileuszu planowano szereg przedsięwzięć, jednak sytuacja pandemii storpedowała wszelkie wydarzenia towarzyskie, spotkania czy imprezy. Udało się natomiast wydać płytę audio z kilkoma piosenkami – niewielki fragment bogatego repertuaru. Do dzisiaj, w przekazie ustnym, funkcjonuje określenie tytułów wykonywanych utworów wraz z imieniem osoby, od której nauczono się piosenki np. od Kowolki…, Boguszki …, Jani… itd. Zespół wykorzystuje również utwory ze zbiorów Oskara Kolberga i „Kantyczek”.

O funkcjonowaniu zespołu mówi Barbara Ptasińska – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rudno: Zespół Rudnianie zawsze był bliski mojemu sercu. Jak to w życiu bywa, raz funkcjonował z większym rozmachem, a przez kilka ostatnich lat w lekkim uśpieniu, ale najważniejsze, że była jakaś aktywność. Jubileusz był impulsem do intensywniejszych działań. Organizacją jubileuszu i swego rodzaju nowego otwarcia zespołu zajęło się Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rudno, bo ktoś musiał to zrobić. I sporo się udało, jesteśmy w trakcie rejestracji Koła Gospodyń Wiejskich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wydaliśmy płytę i wznawiamy próby zespołu, tego dorosłego i dziecięcego. Mamy sporo osób chętnych. Na razie pracujemy online albo w małych rodzinnych zespołach. Przeszukujemy śpiewniki, zeszyty, archiwa rodzinne. Jak tylko będzie można, zaczniemy próby w większym składzie. Na razie nasze działania można obserwować w Internecie na stronach i profilach KGW i szkoły. Widzę, że idzie to wszystko w dobrą stronę.

Maria Koprucha – członek zespołu Rudnianie w początkach jego działalności – wspomina: Miałam wtedy na nazwisko Gregorczyk, to były świetne czasy, do zespołu należało wiele młodych osób. Tam poznałam swojego męża, razem uczestniczyliśmy w próbach i wyjazdach. Byliśmy bardzo młodzi, otwarci na nowoczesność, słuchaliśmy muzyki rozrywkowej, ale folklor był dla nas czymś naturalnym. Zespół był wielopokoleniowy, nie przeszkadzało nam, że występujemy z naszymi mamami czy babciami. Teraz kiedy sama jestem babcią, cieszę się, że moja wnuczka nie ma problemu, aby ubrać się w strój krakowski.