Kilkanaścioro dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Krzeszowicach

Zgodnie z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Dariusza Piontkowskiego o możliwości ponownego otwarcia żłobków i przedszkoli, Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach w porozumieniu z organem prowadzącym, czyli Gminą Krzeszowice, wznowiło swoją działalność od 13 maja 2020 roku, jako pierwsze spośród przedszkoli samorządowych.

Zainteresowanie taką możliwością wyraziło 23 spośród rodziców 308 dzieci uczęszczających na co dzień do przedszkola.

 Aby otwarcie przedszkola było możliwe, musieliśmy przygotować budynek zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zmienić organizację pracy placówki. Przez szereg dni personel przedszkola czynił starania, aby zarówno dzieci, jak i cała kadra czuli się bezpiecznie – mówi dyrektor Anna Warzecha. – Zostały zwinięte dywany, więc kupiliśmy specjalne maty, żeby dzieci nie siedziały bezpośrednio na podłodze. Schowane zostały również wszystkie zabawki, których nie można zdezynfekować. Pracownicy zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej. Powstały również procedury bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu i punkty dezynfekcyjne. Obowiązkiem rodziców przed ewentualnym, ponownym oddaniem swoich dzieci pod naszą opiekę było zapoznanie się i dogłębne przeanalizowanie procedur, wytycznych GIS oraz podpisanie oświadczeń.

Dotychczas spośród 23 zgłaszających wcześniej chęć przyprowadzenia dzieci, skorzystało 11 osób.