Zgromadź i wykorzystaj deszczówkę

Woda w środowisku przyrodniczym spełnia wiele funkcji. Jest podstawowym czynnikiem rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego, jednocześnie jest niezbędna do zachowania walorów przyrodniczych. Na znacznej części terytorium naszego kraju obserwuje się wyraźny deficyt wody. Rośliny wykorzystują zapasy wody zgromadzone w okresie zimowym, a gdy tej wody zabraknie występuje zjawisko suszy.


Z drugiej strony, mamy do czynienia z szybkim odpływem wody do rzeki po roztopach i większych opadach atmosferycznych, powodującym wystąpienie szkód powodziowych. Intensyfikacja rolnictwa i ujednolicenie siedlisk, budowa odwadniających systemów melioracyjnych, jak i zwarta, nieprzepuszczalna zabudowa terenów zurbanizowanych, spowodowały przyśpieszenie obiegu wody w zlewniach rzecznych, przyczyniając się do zwiększenia częstotliwości występowania susz i powodzi. Na skutek tych działań uległa zmniejszeniu naturalna zdolność retencyjna zlewni. Dlatego tak ważne jest umiejętne gospodarowanie dostępnymi zasobami wodnymi w gospodarstwach domowych.

Wykorzystując „deszczówkę”  w gospodarstwie domowym, można ograniczyć zużycie wody nawet o połowę.

A jak to robić?

Zamiast wodolubnych trawników siejmy kwietne łąki. Kolorowe i pachnące kwiaty oraz zioła doskonale utrzymują wilgoć w glebie, a dodatkowo wabią pszczoły oraz ptaki. Kwietne łąki nie wymagają intensywnego podlewania, a kosi się je tylko dwa razy do roku – pierwszy raz, gdy już wydadzą nasiona. Oprócz tego gatunki roślin kształtujących zbiorowiska roślinności łąkowej mogą przyczynić się do poprawy warunków retencji w szeroko rozumianych ekosystemach hydrogenicznych. Zastępując trawnik kwietną łąką zaoszczędzimy czas, pieniądze, a także wodę, która jest potrzebna do nawadniania trawników, aby zachować ich intensywną zieleń w okresie lata.
Zamieniajmy więc trawniki na kwietne łąki!

Zakładajmy ogrody deszczowe. Przypominają zwyczajny ogród, składają się jednak głównie z takich gatunków roślin, które nie tylko są ozdobą ogrodu, ale także oczyszczają wodę. Głównym zadaniem ogrodów deszczowych jest zbieranie i wykorzystywanie wody opadowej z pobliskich terenów, w tym z powierzchni utwardzonych. Najlepszym źródłem wody dla ogrodu deszczowego jest ta z dachów, chodników, ciągów pieszych oraz z przydomowych podjazdów i parkingów. Sadzimy w nim głównie tzw. rośliny hydrofitowe, które za pomocą korzeni i kłączy zatrzymują zanieczyszczenia z pobranej przez siebie wody. Warstwy podłoża ogrodów deszczowych są tak zaprojektowane aby miały zdolność do szybkiego infiltrowania (przesiąkania) wody a jej nadmiar można odprowadzić poza zbiornik za pomocą drenażu na trawnik, do kolejnego ogrodu deszczowego, studni chłonnej lub do kanalizacji deszczowej. Jeśli przy budynku nie ma dużo wolnego miejsca ani terenu zieleni do wykorzystania, możemy zbudować ogród deszczowy w pojemniku, do którego odprowadzamy wodę bezpośrednio z rynny. Stwórzmy własny ogród deszczowy!

Gromadźmy wodę deszczową w niecce retencyjnej. Niecka retencyjna to zagłębienie terenu, które wypełnione jest roślinnością oczyszczającą wodę i pokryte warstwą żwiru filtracyjnego. Woda, którą oczyszczamy w niecce, nie jest doprowadzana bezpośrednio z dachów budynków, ale pochodzi ze spływu z terenów położonych powyżej niecki. Dlatego też najłatwiej budować je na działkach o zróżnicowanej powierzchni terenu. Na płaskiej powierzchni warto budować niecki wtedy, kiedy na przykład doprowadzimy do nich wodę z tarasów bądź dróg w naszym ogrodzie. Możemy wybudować dwa rodzaje niecek retencyjnych: proste, będące zagłębieniem terenu obsadzonego roślinnością z podłożem filtrującym wodę i przepuszczające wodę do gruntu lub niecki retencyjne wyścielane folią, połączone ze studzienką kontrolną.
Wykorzystajmy zagłębienia terenu!

Uchwyćmy wodę opadową w zbiorniku retencyjnym. Każdy z nas może się włączyć w zwiększanie retencji. Przepisy pozwalają na tworzenie przydomowych oczek wodnych, stawów retencyjnych, studzienek chłonnych i ogrodów deszczowych zasilanych wodami opadowymi bez zgód czy pozwoleń wodnoprawnych. Celem małej retencji jest zachowanie wody opadowej w miejscu, gdzie ona spadła oraz uchwycenie i gromadzenie jej w szczelnych zbiornikach (w betonowych zbiornikach lub plastikowych beczkach). Dotyczy to zazwyczaj gromadzenia wody opadowej spływającej z powierzchni uszczelnionych, jak dachy budynków, place parkingowe, ulice i szosy, ale również po powierzchni terenu na glebach nieprzepuszczalnych. Zbiorniki retencyjne gromadzą wodę opadową w okresie nasilonych opadów i stanowią rezerwuar wody na czas suszy a zgromadzona w nich woda świetnie sprawdzi się do podlewania ogrodu (ma dużo lepsze właściwości dla wzrostu i rozwoju roślin), prac porządkowych czy mycia np. samochodu.
Miejmy w swoim gospodarstwie małe zbiorniki retencyjne!

Zastosujmy system instalacji deszczowej. Każdy z nas zużywa 150 litrów wody dziennie. Z tego jakieś 20–40 litrów każdemu z nas służy do spłukiwania toalet i pisuarów. Poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu, deszczówka trafia do zbiorników (największą popularnością cieszą się podziemne), gdzie jest filtrowana i przy pomocy elektrycznej pompy pod ciśnieniem wprowadzana do instalacji wewnętrznej budynku. Taką wodę można wykorzystać m.in. do spłukiwania toalet, pisuarów, mycia naczyń, prania. Stosując tego typu rozwiązanie, jesteśmy w stanie oszczędzić nawet 50% wody z wodociągów, co oczywiście przekłada się na mniejsze rachunki.
Spróbujmy stworzyć własną instalację deszczową!

Korzyści wynikające z używania wody deszczowej:

 • zużywając mniej wody wodociągowej, oszczędzamy pieniądze i jesteśmy bardziej niezależni od dostawców wody i nie narażamy się na wzrost cen;
  • pranie odzieży w miękkiej wodzie deszczowej jest bardziej efektywne i pozwala na zmniejszenie ilości używanego proszku nawet do 50%;
  • miękka deszczówka zawiera mniej kamienia i jest szczególnie korzystna dla roślin. Zapobiega także odkładaniu się kamienia w pralkach oraz w toaletach;
  • używając wody deszczowej, aktywnie przyczyniamy się do ochrony środowiska i oszczędzamy cenne zapasy wody podziemnej;
  • unikamy także opłat związanych z odprowadzaniem niewykorzystanej deszczówki do sieci kanalizacyjnej;
  • dzięki gromadzeniu deszczówki na miejscu, do ponownego jej wykorzystania, mniej obciążony jest system kanalizacyjny; deszczówka nie jest odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji, co pomaga zredukować miejscowe podtopienia.Źródła:
  https://wody.gov.pl/mala-retencja
  http://www.malaretencja.pl
  http://stopsuszy.pl
  https://inzynieria.com
  http://www.gdmel.pl

Obraz (deszcz) Wolfgang Mennel z Pixabay