„Kresowe Szlaki Niepodległej Polski”

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, wspólnie z Zarządem Fundacji Kresowej „Memoria et Veritas” w Krakowie, z Fundacją im. Brata Alberta w Radwanowicach oraz Integracyjną Szkołą Podstawową w Radwanowicach, wpisała się w harmonogram obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, organizacją kolejnego już w tym roku ważnego wydarzenia.

18 maja 2018 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko – Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży – „Kresowe Szlaki Niepodległej Polski”. Konkurs został objęty w tym roku Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Obrony Narodowej, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Gminy Krzeszowice oraz Wójta Gminy Zabierzów.

Rozdanie nagród oraz wernisaż prac uczestników konkursu miał miejsce w Sali Teatralnej Ośrodka Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego „Dolina Słońca” w Radwanowicach.
Swoją obecnością zaszczycili uroczystość:

Małopolski Kurator Oświaty – p. Barbara Nowak, dr Dawid Golik z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, major Witold Markowicz – przedstawiciel Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, poseł dr hab. Józef Brynks, Wojciech Pałka – Starosta Powiatu Krakowskiego, Alicja Wójcik – Przewodnicząca Rady Powiatu Krakowskiego, Wacław Gregorczyk – Burmistrz Gminy Krzeszowice, Bartłomiej Stawarz – Zastępca Wójta Gminy Zabierzów, Witold Listowski – prezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie, Grażyna i Bogdan Kasprowiczowie z Instytutu Lwowskiego, Janina Wilkosz – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie oraz Włodzimierz Francuz – sołtys Radwanowic. Gospodarzem całej uroczystości był prezes Fundacji Kresowej „Memoria et Veritas” ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski.

W trakcie finału wystąpiła Orkiestra Wojskowa z Krakowa pod dyrekcją podporucznik Agaty Swatko – zastępca dowódcy kapelmistrza.

Scenografię zaprojektowała i wykonała, specjalnie na tę uroczystość Sylwia Andrzejewska we współpracy z Marzeną Kałmuk, Marleną Patyną i Katarzyną Zając z Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Sosnowcu.

Natomiast prace związane z organizacją i przebiegiem konkursu nadzorowały Małgorzata Mitka z Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach oraz Agnieszka Mitka ze Szkoły Podstawowej w Nawojowej Górze. Do współpracy przyłączyła się również Magdalena Mazur i Magdalena Strychalska z Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach.Uroczystość poprowadziła Kamila Szkodlarska.

Serdeczne podziękowania organizatorzy składają swoim darczyńcom – Szefowi Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Referatowi Promocji i Współpracy Gminy Krzeszowice oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju i Promocji Gminy Zabierzów. 

Poniżej lista laureatów konkursu.

Jury w kategorii prace literackie przyznało następujące nagrody:

I miejsce – Chmiest Magdalena „Napisany po latach …. – list do Leona Biłana”, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. H. Sienkiewicza w Krzeszowicach

II miejsce – Amelia Wota „Lek na niepamięć”, Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Marii Konopnickiej w Krośnie

III miejsce – Julia Kuternoga „Orlęta”, Integracyjna Szkoła Podstawowa
im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach, Oskar Hajnosz „Tadeusz Jasiński – nastoletni bohater”, Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego
w Nawojowej Górze

Wyróżnienia –

 1. Jolanta Grabowska „Polskie Orlęta”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Radwanowicach
 2. Filip Kurdziel „Orlęta Lwowskie”, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
 3. Kinga Marciniak „Pamięci Antka”, Gimnazjum im. gen. Władysława Andersa w Ostrowach

Jury w kategorii prace plastyczne przyznało następujące nagrody:

Szkoły podstawowe kl. I -III:

I miejsceKarolina Chochół „Rozbiórka Lwowskiego Cmentarza”, Integracyjna Szkoła Podstawowa im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach

II miejsceKaja Gierat „Zamek Troki”, Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Zabierzowie

III miejsceOlaf Łukowicz „Zamek Górny – Wilno ”, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabierzowie

Wyróżnienia –

 1. Martyna Witalec „Zamek w Chocimiu”, Szkoła Podstawowa
  im. Władysława Jagiełły w Tenczynku
 1. Blanka Wierzbicka „Zamek Troki”, Zespół Szkolno-Przedszkolny
  w Zabierzowie
 1. Nina Wisowska „Zamek Troki”, Zespół Szkolno-Przedszkolny
  w Zabierzowie
 2. Amelia Malejko „Dawny Pałac Bukowińskich – Czarniowice”, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabierzowie
 1. Weronika Kownacka – Knapik „Zamek Górny – Wilno ”, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabierzowie

Szkoły podstawowe kl. IV -VI:

I miejscePola Marcinkowska „Pamiętamy”, Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Marii Konopnickiej w Krośnie

II miejsceMartyna Idzi „Orlęta Lwowskie”, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Brzesku

III miejsceMalwina Jeleśniańska „Dzieje zamków, pałaców, dworów Polskich na Kresach w XIX i XX w.”, Zespół Szkół w Zembrzycach

Wyróżnienia –

 1. Gabriela Górka „Zagłębie naftowe w Borysławiu”, Szkoła Podstawowa
  im. Armii Wojska Polskiego w Zabierzowie
 1. Kamil Czerhoniak „Polski Ojciec Narodu – Józef Piłsudski”, Integracyjna Szkoła Podstawowa im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach
 1. Weronika Molik „Dworek na Kresach Wschodnich”, Szkoła Podstawowa
  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze
 2. Magdalena Chmiest „Trudne losy i wybory Polaków na Kresach Wschodnich w dążeniu do odzyskania przez Polskę Niepodległości”, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach
 1. Wiktoria Miśkiewicz „Szlakiem Józefa Piłsudskiego”, Szkoła Podstawowa im. por. Piotra Olka ps. „Gołąb” w Kobylanach

Kl. VII i Szkoły gimnazjalne:

I miejsceKamila Dorynek „Józef Piłsudski i Wileńszczyzna”, Integracyjna Szkoła Podstawowa im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach

II miejsceAnna Kuciel „Zamek w Podhorcach”, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach

III miejsceWeronika Wójcik „Pierwszy lot o Niepodległość”, Szkoła Podstawowa z oddziałami Gimnazjum Nr 32 w Krakowie

Wyróżnienia –

 1. Natalia Dziura „Zespół dworsko – płacowy w Liszkach woj. Białostockie”, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach
 2. Maja Winiarska „Płonący Anioł”, Szkoła Podstawowa Nr 3
  Marii Konopnickiej w Krośnie

Szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – Sara Matuszewska „Tradycyjna Wigilia Kresowa”, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgorzelcu

II miejsce – Wiktoria Drzewniak „Józef Piłsudski na Kasztance”, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Brzesku

III miejsce – Agata Żabczyńska „Józef Piłsudski”, Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy

Wyróżnienia –

 1. Judyta Łuczkoś „W obronie Orła”, Liceum Ogólnokształcące
  im. Tadeusz Kościuszki w Krzeszowicach
 2. Lattiya Myszewska „Walka o Ojczyznę”, Liceum Ogólnokształcące
  im. Tadeusz Kościuszki w Krzeszowicach
 3. Zuzanna Kaleta „Zamek w Podhorcach”, Liceum Ogólnokształcące
  im. Tadeusz Kościuszki w Krzeszowicach
 4. Aleksandra Zima „Zamki, pałace, dwory polskie na Kresach w XIX i XX w.”, Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zabrzyckiego w Krośnie
 5. Klaudia Januszewska „Wjazd do zamku”, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Fundacje im. Brata Alberta

I miejsce – Agnieszka Rusiecka „Obrona Cmentarza – Orlęta Lwowskie”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Sosnowcu

II miejsceRafał Szpila „Orlęta Lwowskie”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Sosnowcu

III miejsce – Izabela Halska „Nasze Kresy”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej „Muminki” we Wrocławiu, Kamil Przetacznik „Herb Wielki Lwowa”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Radwanowicach filia w Czernichowie

 

Wyróżnienia –

 1. Agnieszka Raczyńska „Dwór Liszki”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Sosnowcu
 2. Paweł Cieciak „Piłsudski”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej „Przytulisko” w Libiążu
 3. Grażyna Sobieraj „Tam Byłem”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie
 1. Jarosław Teńczyński „Rzeź Wołyńska”, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Radwanowicach filia w Czernichowie
 1. Aleksandra Gołda „Inspiracja Twórczością Artura Grottgera”, Fundacja im. Brata Alberta Środowiskowy Dom Samopomocy w Radwanowicach
 2. Jan Świątek „Przedwojenny Herb Polskiego Lwowa”, Fundacja
  im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej Radwanowicach.

 

Tekst – Justyna Kisielewska

Zdjęcia – Ilona Milewska