Majowa Sesja Rady Miejskiej-wyróżnienia dla samorządowców

Na kolejnej sesji spotkali się radni Rady Miejskiej. Na początku burmistrz Wacław Gregorczyk, wspólnie z przewodniczącym RM Adamem Godyniem i wiceprzewodniczącą Michaliną Nowakowską-Malczyk, wręczyli medale Zasłużony dla Gminy Krzeszowice.

Wyróżnieni medalami zostali: przewodnicząca Zarządu Osiedla Centrum Janina Oczkowska, radny i sołtys Miękini Bogdan Kurdziel oraz radny i sołtys Ostrężnicy Kazimierz Stryczek.

W tej części radni, burmistrz i inni obecni na sesji podziękowali za współpracę Klaudii Węgrzyn, która złożyła mandat radnej w związku z objęciem funkcji dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Wśród wielu punktów omawianych podczas sesji był nowy cennik dotyczący wody i ścieków. W ciągu najbliższych 12 miesięcy ceny dla mieszkańców nie ulegną praktycznie zmianie. Szczegółowy cennik będzie opublikowany w najbliższej drukowanej wersji Magazynu Krzeszowickiego.

Innym ważnym punktem było udzielenie dofinansowania dla dodatkowych patroli Policji i Straży Miejskiej. Pojawią się one, w miejscach wskazanych przez mieszkańców, od połowy czerwca. Patrole mają być szczególnie widoczne w okolicy sklepów z alkoholem w godzinach wieczornych i nocnych. Jako przykład takiego miejsca można podać okolice ulicy Parkowej i Parku Bogackiego.