Krzeszowice uzdrowiskiem?

dobiegają końca prace koncepcyjne, których celem było przeanalizowanie różnych aspektów związanych z podjęciem starań o przywrócenie Krzeszowicom statusu uzdrowiska. Poza kwestiami czysto formalnymi ważne było poznanie opinii mieszkańców w tej sprawie.

W związku z tym, jednym z elementów podejmowanych prac było przeprowadzenie badania opinii, które dotyczyło zarówno bieżącej oceny jakości życia w gminie, jak również oczekiwanych kierunków rozwoju w perspektywie najbliższych lat.  Podsumowanie tego badania, w którym wzięło udział ponad 800 mieszkańców naszej gminy, dostępne jest na stronie internetowej www.krzeszowice.pl.

Składam serdeczne podziękowania za okazanie zainteresowania i wypełnienie ankiety.

Jednocześnie  zapraszam na spotkanie warsztatowe, które odbędzie się w środę, 16 października, o godzinie 18.00 w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach przy ulicy Grunwaldzkiej 4.

Z poważaniem
Wacław Gregorczyk
Burmistrz Gminy Krzeszowice