Kulturalnie i nie tylko. Tak było w 2018 roku

2018 był dobrym rokiem dla naszego Centrum. Rokiem dobrym i ważnym, bo jako instytucja kultury wpisaliśmy się wieloma działaniami w obchody 100-lecia niepodległości naszej ojczyzny. Już w wigilię tej wielkiej rocznicy, w listopadzie 2017 roku, rozpoczęliśmy obchody święta niepodległości w Galerii w Pałacu Vauxhall wystawą prof. Czesława Dźwigaja ARS – MEA PATRIA. Ta wielka, retrospektywna wystawa znanego rzeźbiarza prezentowała summę jego twórczego dorobku, której tematem jest Polska. W listopadzie 2018 roku obchody zakończyła wystawa artystów naszej gminy ARTYŚCI KRZESZOWIC DLA NIEPODLEGŁEJ.

Nie sposób wymieć tutaj wszystkich zorganizowanych wydarzeń. Działo się tak dużo: w każdy (każdy!) piątek od wernisaży naprawdę znaczących wystaw – jak chociażby WITKACY, ZAPIS SOCJOLOGICZNY Zofii Rydet, przez koncerty Grzegorza Turnaua, Haliny Kunickiej, benefis Lucyny Ordon Klimczak, Trio Mateusza Pałki, spotkania z ludźmi sztuki – Andrzejem Dziukiem, dyrektorem kultowego Teatru im. Witkacego w Zakopanem, Anną Lutosławską, znakomitą aktorką, Januszem Blecharzem, muzykiem i kompozytorem, aktorem Wojciechem Skibińskim, przez skupiający coraz większą rzeszę kinomanów Dyskusyjny Klub Filmowy, po małe, klimatyczne imprezy plenerowe, jakimi są MUZYCZNE FONTANNY i wielkie – jubileuszową X MAJÓWKĘ HRABINY ZOFII, zakończoną koncertem kultowego zespołu Wilki, ZAKOŃCZENIE LATA, zimowy JARMARK TRADYCJI I RĘKODZIEŁA oraz PRZEGLĄD PASTORAŁEK I KOLĘD LUDOWYCH REGIONU KRAKOWSKIEGO, w którym udział wzięło 270 uczestników.

Świętowaliśmy mniejsze od 100-lecia, ale dla nas ważne rocznice: dziesięciolecie Majówki – imprezy, która na trwałe wpisała się w kalendarz Krzeszowic oraz 30-lecie naszej galerii sztuki, od 2006 roku działającej pod nazwą Galeria w Pałacu Vauxhall.

19 grudnia w sali kinowej w Trzebini dzieci z zajęć baletowych, prowadzonych przez Annę Szewczyk, zaprezentowały – dla swoich koleżanek i kolegów ze szkół podstawowych całej gminy (2 spektakle, po 260 osób na widowni!) –  profesjonalnie przygotowane widowisko baletowe DZIADEK DO ORZECHÓW.

Z proponowanych przez nas wielorakich zajęć korzysta miesięcznie 400 dzieci, wielką popularnością cieszą się zajęcia baletowe, wokalne, plastyczne oraz szachy. W ramach lekcji wychowania plastycznego realizujemy program zajęć edukacyjnych w galerii: MALI ARTYŚCI – najmłodsze szkolne dzieci oglądają wystawę i tworzą własne prace plastyczne, DETEKTYWI SZTUKI – uczniowie aktywnie zwiedzają wystawę, rozwiązując zagadki na temat dzieł sztuki, oraz MISTRZOWIE INTERPRETACJI – młodzież poznaje wystawę, analizując wybrane dzieła. Tylko jedną wystawę – ARTYŚCI KRZESZOWIC DLA NIEPODLEGŁEJ – odwiedziło w ten sposób 600 dzieci ze szkół naszej gminy!

Prowadzone przez instruktorów nasze zespoły prezentowały się podczas wielu wydarzeń, przygotowując występy sceniczne na imprezy plenerowe, ale i występując w naszym Centrum. Zespół tańców Świata ZDROJANIE (instruktor Monika Dudek) wytańczył liczne nagrody na konkursach i przeglądach, podobnie jak – wyśpiewał – zespół wokalny VERSO (instruktor Anna Dijuk-Bujok), chór ALLEGRIA (instruktor Anna Gertner). KRZESZOWICKI TEATR ROZRYWKI (instruktor Anna Dijuk-Bujok) pokazał kolejny udany spektakl teatralny – mam wrażenie, że oglądam profesjonalnych aktorów, a nie amatorów!

Dzieci uczęszczające na zajęcia DZIECIĘCEGO UNIWERSYTETU W KRZESZOWICACH w interesujący sposób poszerzały swą wiedzę, dzięki spotkaniom z wykładowcami wyższych uczelni, ekspertami różnych dziedzin nauki, pasjonatami.

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach powiększyło się w roku 2018 o dwie filie: KLUB CENTRUM w Tenczynku, w którym wszyscy, od małych dzieci po seniorów, znajdują dla siebie ciekawe zajęcia oraz KOPALNIĘ TALENTÓW w Krzeszowicach – nowo wyremontowany obiekt tzw. Florianówki, gdzie mamy w końcu małą, lecz profesjonalną scenę, miejsce na spotkania, koncerty i zajęcia naszych zespołów.

O wszystkich naszych propozycjach kulturalnych i sportowych pisaliśmy przez cały rok w redagowanym przez Centrum miesięczniku „MAGAZYN KRZESZOWICKI”, który jako gazeta bezpłatna dostępny jest w sklepach i placówkach w całej gminie.

Nowa strona internetowa, nad którą trwają intensywne prace – gotowa będzie na początku 2019 roku i będzie, mam nadzieję, dobrym informatorem, ale i łącznikiem dla wszystkich, którzy korzystają z bogatej oferty Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

W kolejnym numerze znajdziecie Państwo podsumowanie wydarzeń sportowych w 2018.

Anna Miga