Magazyn Krzeszowicki ukaże się 25 maja

Szanowni czytelnicy, informujemy, że najbliższy, drukowany, Magazyn Krzeszowicki nie ukaże się na początku miesiąca, ale 25 maja. Decyzja ta jest podyktowana obecną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa.

Częściowo zamkniętych jest wiele instytucji, nie odbywają się żadne imprezy etc. W związku z tym materiałów do papierowej wersji gazety jest mniej. Stąd zdecydowaliśmy o przesunięciu kolejnego numeru Magazynu na koniec miesiąca. Z całą pewnością, do tego czasu sytuacja się zmieni i będziemy mieli dla Państwa wiele ciekawych i aktualnych informacji i artykułów.