Magazyn Krzeszowicki w piątek 3 kwietnia

Chcąc zachować jak największą aktualność papierowej wersji Magazynu Krzeszowickiego zdecydowaliśmy o jego wydaniu z lekkim opóźnieniem. Punkty dystrybucji powinny zostać zachowane.

Ostatnie zmiany do Magazynu wprowadzaliśmy 30 i 31 marca. Proces wydawniczy gazety jest kilkudniowy i zależało nam, aby zawarte w niej informacje były maksymalnie aktualne, stąd lekkie opóźnienie.

Magazyn w wersji drukowanej będzie dostępny od piątku 3 kwietnia.