Miękinia-spotkanie noworoczne

Nim ucichła ostatnia z kolęd na spotkanie noworoczne zaprosił mieszkańców Miękini sołtys Bogdan Kurdziel. W tym jakże udanym przedsięwzięciu wsparli sołtysa  Rada Sołecka i KGW z Miękini.

Urocze gospodynie serwowały bardzo smaczne potrawy na zimno i na gorąco. Wspaniała biesiada z kolędą trwała kilka godzin, będzie co wspominać. W spotkaniu uczestniczyli m.in. burmistrz Wacław Gregorczyk z małżonką, radni Rady Miejskiej Beata Głąb, Kazimierz Stryczek, prezes Stowarzyszenia Otwórzmy przed Nimi Życie Janina Lasoń, dyrektor Szkoły Podstawowej Lucyna Gregorczyk.

Foto, info: Maciej Liburski