Moda Kołem Gospodyń się toczy……

Są grupą wspaniałych Kobiet zrzeszonych pod szyldem KGW FILIPOWIANKI działających na rzecz pięknej miejscowości jaką są Filipowice w Gminie Krzeszowice. Jak każda kobieta kochają się stroić i pięknie wyglądać.

Jak wszyscy wiemy moda lubi zataczać koło i na nasze szczęście coraz częściej obserwujemy zjawisko. Kilkadziesiąt lat temu było powszechne, że mieszkańcy danych miejscowości przy okazji odpustów, świąt kościelnych, dożynek czy jarmarków przywdziewali stroje ludowe odpowiadające ich wsi, regionowi, czy kulturze. Chęć pielęgnowania tradycji przyświeca Paniom z KGW Filipowianki.

Od trzech lat starają się o dotacje lub granty, które pozwolą im na odtworzenie ich regionalnego stroju ludowego z Filipowic, w którym to stroju będą mogły kultywować historię – w tym roku udało się. 11 marca 2022 roku Panie otrzymały grant w wysokości 44 000,00 PLN w ramach programu EtnoPolska 2022 realizowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Dzięki temu wsparciu Panie już niedługo będą mogły wystroić siebie, swoje dzieci oraz męską część Koła w kilkanaście kompletów strojów ludowych damskich, męskich jaki i dziecięcych. Panie przy tej realizacji współpracują z etnografem Panem Patrykiem Rutkowskim z SzafyETNOgrafa. Realizacja i wierne odtworzenie stroju nie byłoby możliwe dzięki zasobom Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, gdzie można podziwiać oryginalny, w pełni zachowany gorset z Filipowic. Promocja wsi Filipowice, gminy Krzeszowice, kultury ludowej tego terenu zarówno na obszarze lokalnym oraz regionalnym – to główny cel KGW Filipowianki. Przykładają ogromną uwagę do wiernego przekazywania kultury, obyczajów, ich walorów artystycznych i estetycznych. Panie podejmują coraz to szersze inicjatywy mające na celu jak najszerszą popularyzację kultury i historii ludowej.

Dlatego też dzięki wyposażeniu oraz renowacji Koła w brakujące elementy strojów, będzie możliwość prezentować się coraz częściej, uczestnicząc nie tylko w wydarzeniach związanych z kulturą ludową, ale również podczas uroczystości patriotycznych i religijnych – bowiem zawsze w czasie tego typu uroczystości strój ludowy był prezentowany z największym POSZANOWANIEM i DUMĄ.