Nagrody dla uczniów, dyrektorów i nauczycieli

26 października 2023 roku, podczas sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach, burmistrz Wacław Gregorczyk i przewodniczący rady Kazimierz Stryczek uhonorowali dwunastu uczniów, którzy otrzymali Stypendium Burmistrza Gminy Krzeszowice za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2022/2023.


Stypendium I stopnia: Maciej Rabijasz, Piotr Rabijasz, Natalia Ziębińska, Dawid Rojek. Stypendium II stopnia: Marta Labocha, Jan Godyń, Zofia Szybowska, Agnieszka Odrzywolska, Julia Rozmus, Konrad Dulowski, Stanisław Pasteczka, Mateusz Deptała.

Nagrody Burmistrza Gminy Krzeszowice za osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty otrzymali w tym dniu także dyrektorzy i nauczyciele: Ewa Cudzik-Tekielak, Magdalena Piechota, Aneta Łydek, Dagmara Brela-Zając, Sławomir Burek, Jolanta Łyczko, Małgorzata Zdziech, Renata Ciężka, Robert Chochół, Justyna Luberda, Agata Januszewska, Aleksandra Pałka, Anna Rak, Iwona Milewska-Skoczeń, Edyta Godyń-Sowa, Agnieszka Ścigalska.