Niedziela Palmowa w Paczółtowicach

Wielką niespodziankę, a zarazem dużą radość sprawił parafianom z Paczółtowic Wojewoda Małopolski, obejmując patronat nad corocznym, dwudziestym dziewiątym już, konkursem palm. Piotr Ćwik wraz z małżonką uczestniczył w uroczystej procesji z palmami, a następnie we Mszy Świętej w Paczółtowicach.

Z satysfakcją można odnotować, że w procesji, a potem w konkursie wzięło udział bardzo wiele wysokich i pięknie ozdobionych palm. Na wysoką frekwencję niewątpliwie wpłynęły atrakcyjne nagrody dla uczestników konkursu ufundowane przez Pana Wojewodę Piotra Ćwika, Krzysztofa Czerwonkę, Andrzeja Furmanika i Wojciecha Nogę, chęć zaprezentowania się uczestników przed licznie zebranymi parafianami i pielgrzymami oraz sprzyjająca pogoda. Jury pod przewodnictwem Andrzeja Furmanika z udziałem Piotra Ćwika i ks. proboszcza Ryszarda Pałki miało trudne zadanie, aby wybrać i nagrodzić najlepszych w konkursie na najwyższą i najładniejszą palmę. W obu kategoriach zwyciężyła Lena Furmanik za pięknie przystrojoną palmę o wysokości 8 m. Kilka palm zaprezentowało się na bardzo zbliżonym, wysokim poziomie. W związku z tym narody i wyróżnienia otrzymali następujący uczestnicy: Szymon Czarnik, Maksymilian Mazur, Adam Haczyk, Patrycja Solecka, Martyna Piekarczyk, Oskar Wojtczak, Olek Piechowicz, Karol i Piotr Noga oraz wielu innych. Chociaż atrakcyjnych nagród było ponad 20, to i tak nie wszyscy, którzy wzięli udział w konkursie palm, mogli je otrzymać, ale każdy z uczestników został obdarowany słodyczami.

W uroczystościach w Paczółtowicach uczestniczyli liczni pielgrzymi, m.in. 80-osobowa grupa członków PTTK z kopalni Ziemowit-Piast. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i darczyńcom za udział w tym tradycyjnym święcie Niedzieli Palmowej w Paczółtowicach.

Andrzej Furmanik