Nominacje do tytułu Osobowość Roku 2019

W tegorocznym plebiscycie Gazety Krakowskiej o tytuł Osobowość Roku 2019 będzie walczyło sześcioro mieszkańców gminy Krzeszowice.

W kategorii Kultura zostali nominowani:

Anna Dijuk-Bujok (nominacja za działalność teatralną, muzyczną i taneczną w Kopalni Talentów oraz za prowadzenie z sukcesem Teatru Rozrywki i zespołu Verso w Krzeszowicach) SMS o treści RKU.87 na numer 72355,

Anna Łukasik (nominacja za przypominanie dawnych dziejów Tenczynka, współpracę w organizacji jubileuszu 700-lecia wioski i propagowanie jej historii) SMS o treści RKU.88 na numer 72355,

Mieczysława Kozak (nominacja za propagowanie dawnej kultury ludowej, wyszukiwanie starych pieśni, przepisów kulinarnych, odtwarzanie strojów wiejskich i przypominanie zwyczajów podkrakowskiej wsi) SMS o treści RKU.92 na numer 72355;

W kategorii Polityka, Samorządność i Społeczność lokalna nominację otrzymał:

Jerzy Wnęk (nominacja za zaangażowanie w przygotowanie obchodów 700-lecia Tenczynka oraz za wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, kulturalnych, sportowych) SMS o treści RAS.61 na numer 72355;

W kategorii Biznes zostali nominowani:

Robert Szczuka (nominacja za promowanie zamku Tenczyn, ciekawe inicjatywy oraz za organizację imprez kulturalnych i artystycznych) SMS o treści RKB.95 na numer 72355,

Barbara Kubina-Sobańska (nominacja za organizowanie atrakcyjnego wypoczynku dla dzieci i dorosłych, propagowanie kultury ludowej oraz za wspieranie lokalnych organizacji m.in. poprzez realizację projektu Godka w gminie Krzeszowice) SMS o treści RKB.90 na numer 72355.

Głosy na kandydatów oddawać można również na stronie Gazety Krakowskiej:

https://gazetakrakowska.pl/

Głosowanie trwa od 7 stycznia do 12 lutego do godz. 20:30.