Nowe władze Krzeszowickiego Klubu Podróżnika

Podczas zebrania, które odbyło się 18 stycznia „Podróżnicy” wybrali nowe władze swojego klubu. Aktualny Zarząd prezentuje się następująco:

Przewodniczący – Teresa Ślusarczyk

W-ce przewodniczący – Marek Mazurkiewicz

Skarbnik – Barbara Styrylska

Sekretarz – Anna Zimnal

 

Członkowie Zarządu:

Andrzej Bulicz

Michał Dzidek

Andrzej Rokicki

Teresa Rokicka