Nowe władze Powiatu Krakowskiego – Wojciech Pałka został starostą

W środę 18 października 2017 roku odbyła się XXXV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. W związku z rezygnacją starosty Józefa Krzyworzeki z zajmowanego stanowiska, radni dokonali wyboru nowych władz powiatu. W głosowaniu tajnym na starostę krakowskiego wybrano Wojciecha Pałkę, dotychczasowego wicestarostę. Na stanowisko wicestarosty wybrano Tadeusza Nabagło, dotychczasowego przewodniczącego Rady Powiatu w Krakowie. Członkami Zarządu zostali Janina Grela, Wanda Kułaj oraz Arkadiusz Wrzoszczyk.

Przewodniczącą Rady Powiatu została Alicja Wójcik, wiceprzewodniczącymi Piotr Goraj oraz Marek Piekara, którzy zachowali swoje funkcje.

Drugim kandydatem na stanowisko starosty był Jerzy Leszek Batko, a na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu Wojciech Bosak.

Info o foto: www.powiat.krakow.pl