Nowy rozkład i nowe przystanki

Od nowego roku na trasie Olkusz – Krzeszowice, dofinansowywanej przez województwo małopolskie, pojawią się nowe przystanki w Paczółtowicach.

Ceny biletów na tej linii pozostają bez zmian, czyli 2 zł – bilet jednorazowy oraz 40 zł – bilet miesięczny.

Jak podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka, w roku 2020 uruchomione zostaną kolejne linie dofinansowane ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, które będą miały na celu rozwiązanie problemu z zapewnieniem dostępności autobusowego publicznego transportu zbiorowego.

Aktualne rozkłady jazdy na linii Olkusz – Krzeszowice prezentują się następująco: