Oj, będzie co wspominać

W święto Trzech Króli wolontariusze z Fundacji Z Miłości Do Zwierząt oraz przyjaciele Radosnego Tenczynka ruszyli kolorowym i rozśpiewanym korowodem z tradycyjną kolędą. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy otworzyli swe domy, serca i sprawili, że piękna tradycja wspólnego śpiewania kolęd jeszcze raz ożyła.

Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok!

Żebyście byli weseli jako w niebie anieli.

Żeby wam się darzyło w komorze, w oborze, wszędzie daj Boże. W woreczku i na kołeczku, w każdym kątku po dzieciątku, a na piecu troje za to winszowanie moje.

Żebyście w tym roku jeszcze lepiej mieli, żeby to, co siali, to w spokoju wzięli.

Żebyście jak pączki w maśle się pławili, nic się nie kłócili, dobrze jedli, pili.

Tego wam życzymy, na to przychodzimy i kolędę swoją dla was przynosimy.

Strudzonych kolędników ciepłą herbatą podjęli wspaniali strażacy z OSP Tenczynek, ludowymi strojami wsparła ich nieoceniona Monika Dudek, a oprawę fotograficzną zapewniła niezawodna Agata Tynka.