OPŁATKOWE SPOTKANIE SENIOREK W WOLI FILIPOWSKIEJ

28 grudnia w Woli Filipowskiej, już po raz trzeci,  odbyło się „Spotkanie Opłatkowe” dla Seniorek z lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich.

Inicjatorką spotkania była przewodnicząca Koła Barbara Dudek – Ciura, którą wspierały wszystkie aktualne członkinie Koła oraz sołtys Adam Godyń. Do udziału w spotkaniu zaproszono członkinie zaprzyjaźnionego KGW z Filipowic, z Klubu Seniora działającego przy Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz panie ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej. W świąteczno – noworocznym klimacie, przy zastawionych pysznościami stołach, wszyscy /łamiąc się opłatkiem/ życzyli sobie zdrowia, radości, nadziei , optymizmu. Sala Wiejskiego Ośrodka Kultury długo rozbrzmiewała kolędami i pastorałkami, śpiewanymi przez ponad pięćdziesięcioro uczestników spotkania; akompaniowała Halina Lewicka. Seniorki zostały obdarowane upominkami, które wykonały dla nich czynne członkinie KGW. Były to ekologiczne torby na zakupy. Sympatyk KGW Krzysztof Ryba, podobnie jak w latach poprzednich, zapewnił seniorkom transport.

W spotkaniu uczestniczył Roman Żbik, założyciel i wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia, niestrudzony animator wielu obszarów lokalnej aktywności. 4 stycznia 2019 r, w czasie uroczystej Gali, Pan Roman odebrał statuetkę Nagrody Burmistrza Gminy Krzeszowice „Źródło Sukcesu” w kategorii „Człowiek”.