Parlamentarzyści z wizytą w gminie Krzeszowice

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Spokojna Przystań” w Miękini w Gmina Krzeszowice we wtorek 17 maja gościła parlamentarzystów z sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach wyjazdowego posiedzenia członkowie komisji zapoznali się z funkcjonowaniem pieczy zastępczej w powiecie krakowskim – temat przedstawiła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Biela – oraz z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych zaprezentowaną przez dyrektor placówki Katarzynę Gałecką. W spotkaniu brała również udział wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha oraz przewodnicząca komisji Urszula Rusecka – Poseł na Sejm RP.

Powiat krakowski podczas spotkania reprezentował starosta krakowski Wojciech Pałka. Przed przyjazdem do Miękini parlamentarzyści odwiedzili Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej, tam spotkał się z nimi burmistrz Wacław Gregorczyk.