„Sprzątanie Świata” w Dębniku

Jak co roku, 30 kwietnia zorganizowaliśmy akcję sprzątania naszej wioski pod hasłem „Małe jest piękne i czyste”.

 

Dziękujemy wszystkim biorącym udział w sprzątaniu a Burmistrzowi Gminy Krzeszowice za patronat i drobne upominki. Przedsięwzięcie zorganizowali Rada Sołecka i Stowarzyszenie Przyjaciół Dębnika

Organizatorzy