Pożegnanie lata z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci

Chłodne i mgliste poranki, zmieniające swą szatę drzewa, sady i działki pełne zbiorów zapowiadały, a w końcu przyniosły jesień. Lato odeszło i trzeba było je hucznie i wesoło pożegnać.

Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy wraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci żegnały je 29 września na krzeszowickiej Hali Sportowej Centrum Kultury i Sportu. Podczas wspaniałej zabawy dzieci miały okazję uczestniczyć w licznych konkurencjach i zajęciach. Pod czujnym okiem organizatorów z TPD i Pań z Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach sprawdzały swoje umiejętności sportowe, spryt i wiedzę o otaczającym świecie. Wraz z harcerzami  Trzynastego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych “Czarna Trzynastka” w Tenczynku strzelały z łuku i próbowały swoich sił w działaniach zespołowych, a ze wspaniałymi strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żbiku brały udział w zajęciach udzielania pierwszej pomocy. Chętni mogli pomalować twarze lub udekorować ręce tatuażem. Każdy uczestnik zabawy otrzymał nagrodę i słodki poczęstunek. Teraz odliczamy czas do kolejnych letnich przygód.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pragnie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w zorganizowanie tego przedsięwzięcia: strażakom OSP Żbik, harcerzom z 13 Szczepu DHiZ „Czarna Trzynastka” z Tenczynka, Dyrekcji i nauczycielom z Przedszkola Samorządowego z Krzeszowic oraz sponsorom, w tym MWS sp. z o.o. Spółce Komandytowej za ufundowanie dla dzieci napojów i soków.

Katarzyna Miler