Projekt unijny w Przedszkolu Samorządowym w Woli Filipowskiej

Przedszkole Samorządowe w Woli Filipowskiej od lat poszukuje i wprowadza nowe rozwiązania metodyczne, realizując liczne innowacje i projekty międzynarodowe. Nauczycielki wciąż poszukują nowych wyzwań i podejmują się kolejnych przedsięwzięć, by wzbogacić ofertę edukacyjną i podnosić jakość nauczania w małym wiejskim przedszkolu. Kolejne przedsięwzięcie edukacyjne, dostarczające wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń dobiega już końca.

Podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej z zakresu języka angielskiego w celu zintegrowanego nauczania języka obcego i przedmiotu to tytuł zakończonego już projektu realizowanego przez Przedszkole Samorządowe w ZPO w Woli Filipowskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Głównym założeniem projektu było wykwalifikowanie kadry pedagogicznej w zakresie języka obcego, by wprowadzić innowację pedagogiczną: zintegrowane nauczanie języka obcego i przedmiotu w młodszych grupach przedszkolnych. W ramach projektu nauczyciele uczestniczyli w wielogodzinnym kursie językowym prowadzonym przez lektora języka angielskiego lokalnej szkoły językowej oraz w spotkaniach konwersacyjnych prowadzonych przez wykwalifikowanego nauczyciela przedszkola. Podstawowym działaniem projektu był udział w mobilności, która umożliwiała uczestnictwo w kursach językowo-metodycznych oferowanych przez szkoły językowe w Valetcie i Swieqi na Malcie.

Zdobyte umiejętności przełożyły się na wprowadzenie innowacyjnej metody nauczania języka w grupach młodszych oraz organizację szeregu szkoleń i warsztatów wewnątrzprzedszkolnych z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego. Dostarczyły również ogromną motywację do podjęcia dalszego doskonalenia. Nauczycielki podjęły się studiów podyplomowych z zakresu nauczania języka angielskiego w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym oraz samodzielnego organizowania własnego procesu samodoskonalenia poprzez udział w lokalnych kursach językowych. Mimo, iż projekt został zakończony, jego efekty rzutują na dalsze funkcjonowanie placówki, na jej rozwój i wzrost jakości oferty edukacyjnej.

E.T.G.