Rocznica Solidarności

W czwartek 31 sierpnia na Placu Kulczyckiego, przy Pomniku Solidarności odbyła się kameralna uroczystość w 37 rocznicę powstania Solidarności. Kwiaty pod obeliskiem złożyli Burmistrz i Wiceburmistrz gminy Krzeszowice, Przewodniczący Rady Miejskiej i członkowie NSZZ Solidarność.

Uroczystość zorganizował radny Rady Miejskiej, działacz Solidarności Henryk Woszczyna. Przy tej okazji warto przypomnieć, że w roku 1980 w gminie Krzeszowice w ruch Solidarności włączyło się ponad 5 tysięcy osób. W całej Polsce było to ponad 9 milionów osób. Żadna inna idea, ani wcześniej, ani później, nie zgromadziła tylu członków i sympatyków. Tym bardziej o roku 1980 należy pamiętać.