Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej w Krzeszowicach

12 czerwca 2023 roku Gmina Krzeszowice uzyskała decyzję pozwolenia na rozbudowę Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach.

W nowym budynku znajdzie się m.in. w części centralnej: sala koncertowo- projekcyjna z widownią na 320 miejsc, foyer, w skrzydle północnym: sale dydaktyczne (na parterze zlokalizowano 4 klasy małe tzw. ćwiczeniówki i  3 duże sale z przeznaczeniem na realizacje przedmiotów zbiorowych, na piętrze 7 klas średnich), w skrzydle południowym:  zaplecze sali koncertowej z miejscami noclegowymi dla artystów. Na I piętrze budynku znajdą się również biblioteka z czytelnią oraz pomieszczenia administracyjno- biurowe (sekretariat, księgowość, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski) oraz studio nagrań. Na II piętrze zlokalizowano pomieszczenia techniczne. Uzupełnieniem podstawowych funkcji obiektu będą pomieszczenia służące jego utrzymaniu i funkcjonowaniu.

Dokumentacja projektowa została opracowana przez Wykonawcę – An Archi Group Sp. z o.o. z Gliwic.
Wartość prac projektowych: 344 400,00 zł brutto.