Rozbudowa szkoły w Filipowicach zakończona

7 czerwca oficjalnie otwarta została rozbudowana część Szkoły Podstawowej w Filipowicach.

W uroczystości wzięli udział: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury Tomasz Tomala, Łukasz Smółka – wicemarszałek Województwa Małopolskiego, starosta krakowski Wojciech Pałka, burmistrz Wacław Gregorczyk, przedstawiciele samorządu powiatu i Gminy Krzeszowice, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele tej placówki, nie zabrakło dyrektorów innych szkół i przedszkoli, mieszkańców i przedstawicieli lokalnego środowiska.

Wprowadzone reformy w oświacie sprawiły, że w szkołach było za mało miejsca dla wszystkich uczniów. Dlatego w 2018 roku zaproponowałem radnym rozbudowę kilku placówek. Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zakończyliśmy rozbudowę Szkoły Podstawowej w Filipowicach o oddziały przedszkolne. Dziękuję pracownikom wydziałów inwestycji i edukacji za realizację zadania oraz wykonawcy za bardzo dobrą jakość prac. Podziękowanie również dla starosty Wojciecha Pałki, dyrekcji szkoły, nauczycieli i mieszkańców Filipowic wraz z radną Beatą Głąb za wsparcie i działania na rzecz rozbudowy szkoły – mówi burmistrz Wacław Gregorczyk.

Realizator zadania: Gmina Krzeszowice.
Wykonawcą prac, które rozpoczęły się 23 listopada 2021 roku, była firma EUROCOMPLEX Sp. z o.o. Sp. K.  z Krzeszowice.

W wyniku rozbudowy szkoła wzbogaciła się o:

– na parterze: sale przedszkolne wraz z węzłami sanitarnymi, szatnią, pokojem nauczycielskim oraz toaletą dla osób niepełnosprawnych, klatkę schodową

– na piętrze:  pomieszczenia na potrzeby szkoły, tj. sale lekcyjne, węzły sanitarne, pokój nauczycielski, gabinety i świetlicę.

Wykonano również: adaptację pomieszczeń  w istniejącej części  szkoły na sale przedszkolne i lekcyjne oraz zagospodarowanie terenu wokół: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną/nożną, koszykówkę i siatkówkę,  chodniki, parking i ciągi piesze. Placówka zyskała także meble i wyposażenie dla szkoły i oddziałów przedszkolnych oraz zestaw multimedialny z projektorem i nagłośnieniem.
Wartość inwestycji: 3 612 728,59 zł w tym:
– dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 3 250 000,00 zł
– Gmina Krzeszowice: 362 728, 59 zł.

Koszty w podziale na poszczególne elementy:
– szkoła – 3 397 438,44
– boisko – 110 472,23
– wyposażenie – 104 817,92.

Tekst: J. Walkowicz