Ślubowanie i pasowanie na uczniów

11 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach odbyła się uroczystość ślubowania pierwszoklasistów. W tym doniosłym dniu uczniom z trzech oddziałów klasy pierwszej towarzyszyli rodzice i oczywiście wychowawczynie: Teresa Firek, Anna Ochmańska i Lucyna Stryczek. Dyrektor szkoły Jolanta Żbik dokonała aktu pasowania na ucznia i złożyła z tej okazji życzenia dzieciom oraz ich rodzicom. Natomiast panie wicedyrektor Jolanta Florczak i Dagmara Brela – Zając uhonorowały pierwszaków okazjonalnymi plakietkami.

Po części oficjalnej w programie artystycznym wystąpili nowo pasowani uczniowie przy współudziale kilku koleżanek z klas IV i VI. O piękną oprawę muzyczną występu zadbała Anna Łozińska, a urzekające dekoracje wykonała Ilona Milewska. Na uroczystość przybył gość specjalny – Duszek Aplauz (w osobie Aleksandry Chochół z kl. VI) , który zamieszkał w szkole, o czym nie wiedziały pierwszaki. Swoją obecnością wprowadził akcent tajemniczości, a także humoru. Najmłodsi aktorzy na scenie zaprezentowali się bardzo dobrze, pokonując swoje obawy i zdenerwowanie. Publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami, a Duszek Aplauz, będąc pod wrażeniem tego, co zobaczył, stwierdził:

Pani Dyrektor, drodzy zebrani,

oni są świetnie przygotowani.

Egzamin na ucznia zdali śpiewająco,

ich życie w tej szkole zapowiada się obiecująco.

Po tej pochwale przyszedł czas na grupowe zdjęcia. Następnie w salach lekcyjnych dzieci otrzymały z rąk wychowawczyń pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne.

Niewątpliwie emocjonujące chwile ślubowania będą długo i ciepło wspominane przez pierwszaków.