Sport, rekreacja, aktywność

Niezwykle ważnym elementem prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży są zajęcia ruchowe. Na szczególną uwagę zasługuje wiek przedszkolny i wczesnoszkolny, ponieważ to świetny moment na rozwój cech motorycznych, sprawnościowych czy nabycie odpowiednich wzorców ruchowych.

Na przełomie września i października Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach utworzyło dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne prowadzone na terenie oddziałów szkolnych gminy Krzeszowice. Projekt zakłada realizację jednej godziny lekcyjnej zajęć ruchowych w tygodniu,  prowadzonej przez nauczyciela wychowania fizycznego na obiektach sportowych danej szkoły.

Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy, ich celem jest poprawa sprawności dzieci we wczesnym wieku oraz zaszczepienie w nich chęci do podejmowania aktywności fizycznej. Pilotażowo w okresie od września do grudnia 2019 zajęciami zostało objętych 5 szkół podstawowych:

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach – 3 klasy
  • Szkoła Podstawowa w Zalasiu – 2 klasa,
  • Szkoła Podstawowa w Czernej – 1 klasa,
  • Szkoła Podstawowa w Nowej Górze – 1 klasa,
  • Szkoła Podstawowa w Miękini – 1 klasa.

W sumie w tym okresie odbyły się 72 jednostki zajęć w których regularnie brało udział 110 dzieci z klas pierwszych. Zajęcia od stycznia do marca 2020 kontynuowane były w tych szkołach. Obecnie, ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju projekt został zawieszony, ale po powrocie dzieci do szkół naszym kolejnym krokiem będzie wprowadzenie zajęć do kolejnych placówek oświatowych.