Spotkanie informacyjne dotyczące poprawy jakości powietrza w gminie

14 listopada o godzinie 17.00 w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach przy ul. Grunwaldzkiej 4 odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące problematyki jakości powietrza w gminie.

Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, a wzięli w nim czynny udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, Zespół ds. Poprawy Jakości Powietrza, Anna Synowiec – Doradca Energetyczny z WFOŚiGW w Krakowie, Andrzej Bazarnik – wiceprzewodniczący Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, przedstawiciele firmy PalettenWerk, BOŚ Banku i Solartime.
Na początku zostały przedstawione wyniki dotychczasowych działań zrealizowanych w zakresie ochrony powietrza w Gminie Krzeszowice. Tematykę tę omówił wiceburmistrz Adam Godyń podkreślając, że łącznie w latach 2017 – 2019 została dofinansowana wymiana 350 kotłów grzewczych, za kwotę 2,75 mln zł i są to realne środki, które trafiły do naszych mieszkańców. Następnie przedstawił skład zespołu, którego członkami są: Agnieszka Tekieli – kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Karolina Götz i Katarzyna Klocek – osoby przyjmujące wnioski o dofinansowanie oraz przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Wojciech Styrylski.
W dalszej części spotkania zostały omówione możliwości pozyskania dofinansowania w ramach  Programu Czyste Powietrze, Mój Prąd (Anna Synowiec) oraz odpisania od podatku tak zwanej ulgi termomodernizacyjnej (Andrzej Bazarnik).

Członek Zespołu ds. Poprawy Jakości Powietrza w gminie Krzeszowice Karolina Götz poinformowała, że mając na celu zwiększenie skuteczności działań w obszarze poprawy jakości powietrza, Gmina Krzeszowice podpisała w lipcu br. porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie gminy. Już od października mieszkańcy mogą składać wnioski do programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach.
W tym okresie ilość udzielonego doradztwa w biurze na Placu Kulczyckiego 1 wzrosła  4-krotnie, a Urząd Miejski obsłużył i przyjął 21 wniosków o dofinansowanie. Do tej pory z terenu Gminy Krzeszowice trafiło łącznie 149 wniosków, co sytuuje naszą gminę na 6 miejscu w Województwie Małopolskim.
Przedstawiciele firmy PalettenWerk zaprezentowali ofertę budowy energooszczędnych domów modułowych w cenie zbliżonej do 3 000 zł/m2 w stanie deweloperskim. Pracownicy BOŚ Banku przedstawili ofertę niskoprocentowych pożyczek dla mieszkańców, natomiast firmy Solartime propozycję instalacji fotowoltaicznych.

W panelu dyskusyjnym mieszkańcy, a wśród nich przedstawiciele Krzeszowickiego Alarmu Smogowego, podnosili kwestie częstotliwości i skuteczności kontroli palenisk. Odpowiedzi udzielał Janusz Mitka – komendant Straży Miejskiej w Krzeszowicach.  Na ręce Zespołu ds. Poprawy Jakości Powietrza Krzeszowicki Alarm Smogowy złożył postulaty mieszkańców i sympatyków KAS. Burmistrz Wacław Gregorczyk stwierdził, że zgłoszone sugestie będą pomocne w wyborze odpowiednich kierunków dalszych działań samorządu w zakresie poprawy jakości powietrza oraz podziękował partnerom za udział w spotkaniu, a mieszkańcom za liczny udział i merytoryczną dyskusję.

Adam Godyń
Przewodniczący Zespołu ds. Poprawy Jakości Powietrza w Gminie Krzeszowice