Kolejny wiadukt kolejowy w gminie Krzeszowice

W piątek 8 listopada otwarto drugi wiadukt kolejowy, tym razem w Woli Filipowskiej. To następny taki obiekt oddany do użytku na linii kolejowej Kraków – Katowice.

W uroczystym otwarciu obiektu udział wzięli: Minister Infrastruktury – Andrzej Adamczyk, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Łukasz Smółka, Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik, Starosta Powiatu Krakowskiego – Wojciech Pałka, Prezes PKP – Ireneusz Merkel, Burmistrz Gminy Krzeszowice – Wacław Gregorczyk, Zastępca Burmistrza Gminy Krzeszowice – Adam Godyń, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Krzeszowicach – Henryk Woszczyna oraz radna Rady Miejskiej w Krzeszowicach – Beata Głąb.

Sam wiadukt to konstrukcja o długości 18 metrów i szerokości 11 metrów. Znajdująca się na nim jezdnia mierzy 7 metrów a przylegający do niej chodnik ma szerokość 2 metry. Wysokość wiaduktu nad torami wynosi niemal 6,5 metra. Razem z wiaduktem powstała też droga pomiędzy DK 79, a ul. Młyńską mierząca 1,3 kilometra długości i 6 metrów szerokości.

W sumie kolejarze na odcinku Katowice – Kraków modernizują 34 wiadukty kolejowe i drogowe. Dziesięć z nich budowanych jest w nowych miejscach. Pozostałe 24 to gruntownie przebudowane obiekty. Wszystkie zwiększą możliwości kolei i mają przynieść pozytywne efekty dla bezpieczeństwa i płynności lokalnego ruchu drogowego.

Inwestycja jest współfinansowana przez UE, w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Fot. Marian Lewicki