Stolarz mały

Konstruowanie i majsterkowanie to sposób na przyjemne i ciekawe spędzenie czasu wolnego.

Znakomicie rozwija ono u dzieci wyobraźnię przestrzenną, fantazję, zdolność do rozumowania przyczynowo-skutkowego, a także wyrabia takie cechy, jak dokładność, samodzielność, zręczność i zaradność. Działania tego typu przygotowują uczniów do lepszego radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.

Podczas sześciu bezpłatnych warsztatów dzieci samodzielnie będą tworzyć zabawki z drewna. Doświadczając swojej siły, ucząc się przez próbowanie, będą piłować, wiercić i wbijać gwoździe. Warsztaty odbywać się będą od września, w dwóch grupach (młodsi i starsi), w Kopalni Talentów w Krzeszowicach. Zapisy ruszą w drugiej połowy sierpnia. Szczegółowe informacje umieszone będą na stronie internetowej Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach i na facebookowym profilu CKiS.