Upamiętniono rocznicę wybuchu II wojny światowej

Jak co roku przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Krzeszowicach odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Kwiaty na płycie pomnika złożyli przedstawiciele władz, instytucji, zakładów pracy, organizacji społecznych i kombatanckich, harcerze oraz uczniowie i nauczyciele z krzeszowickich szkół. Najliczniej na uroczystość przybyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego.