Sukces w konkursie – „Żaczek Krakowski”

21 czerwca w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się gala konkursu Żaczek Krakowski zorganizowanego przez Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego COLLEGIUM MAIUS przy współudziale Akademii Żakowskiej pod patronatem Dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W całorocznym projekcie brali udział uczniowie klasy 2a ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach, pod opieką Agaty Kulczyckiej. Celem konkursu było poznanie miejsc, faktów i legend związanych z najstarszą polską uczelnią – Uniwersytetem Jagiellońskim, promowanie i rozwijanie zainteresowania nauką poprzez ukazanie postaci i obiektów ważnych dla nauki polskiej oraz aktywnych sposobów zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu atrakcyjnej formy zabawy w poszukiwaczy z równoczesnym zwróceniem uwagi na wartości płynące z nauki.

Pracami konkursowymi były tworzone przez dzieci księgi – Manuskrypty dla Mikołaja Kopernika.

Z ogromną dumą informujemy, że :

I miejsce ex aequo zajęły zespoły w składzie:

Julia Bajgrowicz, Gabriella Miko, Julia Napora, Wiktoria Stysiał, Maria Szybowska

Joanna Chrzan, Emilia Dąbek, Greta Dziewońska, Zuzanna Godyń, Emilia Olech

II miejsce zajął zespół w składzie:

Nadia Dąbek, Stanisław Mędrala, Jan Nawała – Coşkun, Maksymilian Niedziela, Zuanna Wołek

Wyróżnienie otrzymała również pani Agata Kulczycka za przygotowanie relacji z działań związanych z udziałem w konkursie.

Tekst i zdjęcia: SP2