Świetlica dla Artura

12 – letni Artur Papież uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzeszowicach choruje od urodzenia. Ze względu na wrodzoną wadę serca i inne współwystępujące choroby, w tym problemy z płucami, chłopiec wymaga kosztownego leczenia w Belgii. Na wyjazd trzeba zebrać ok. 35 tys. W pomoc Arturowi włączyli się już nauczyciele, rodzice i uczniowie z naszej szkoły organizując różne zbiórki pieniężne na jego leczenie.

Jako, że Artur jest również wychowankiem świetlicy szkolnej – wychowawcy, uczniowie i przyjaciele naszej świetlicy postanowili również zorganizować pomoc dla chłopca w formie koncertu charytatywnego „Świetlica dla Artura”.