W Ostrężnicy świętowaliśmy Dożynki Gminy Krzeszowice

Uroczystość rozpoczęła się w sobotę 19 sierpnia mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Faustyny, skąd korowód przeszedł pod remizę Ochotniczej Straży Pożarnej.

Gospodarzem dożynek był burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk. Zaproszenie przyjęło wielu gości: wicemarszałek Senatu Marek Pęk, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, poseł na Sejm RP Daria Gosek-Popiołek, Łukasz Smółka – wicemarszałek Województwa Małopolskiego, starosta Wojciech Pałka, radni, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli. Obecni byli także rolnicy z gminy, licznie zgromadzone panie z Kół Gospodyń Wiejskich, służby mundurowe, reprezentanci wielu instytucji i organizacji oraz mieszkańcy gminy.

Zgodnie z tradycją, starostowie dożynek przekazali  burmistrzowi chleb upieczony z mąki z ziarna z tegorocznych zbiorów. Starościną dożynek była Mirosława Bodzęta – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Ostrężnica-Łany, starostą Jan Pawlak, wraz z bratem prowadzący znaną nie tylko w naszej gminie firmę Piekarnia Pawlak.
Wieńcami obdarowani zostali: ksiądz proboszcz Krzysztof Kołata, dla którego wieniec przygotowało KGW Ostrężnica-Łany, samorząd gminy – reprezentowany przez burmistrza Wacława Gregorczyka  i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Woszczynę – wieniec od KGW Czerna.

Chleby dożynkowe otrzymali goście: minister  Andrzej Adamczyk – od KGW Filipowice, parlamentarzyści – od KGW Zalas, wicemarszałek  Łukasz Smółka – od KGW Sanka, starosta Wojciech Pałka – od KGW Tenczynek, radni Powiatu Krakowskiego – od KGW Wola Filipowska. Ośpiewanie dla wojewody Łukasza Kmity przygotowało KGW Nawojowa Góra.
Następnie symbolicznymi upominkami uhonorowani zostali rolnicy z naszej gminy Krzeszowice. Obrzędowi dożynkowemu towarzyszyła Kapela Biesiadna.
Po części oficjalnej odbył się koncert góralskiej Kapeli Zbieranej oraz zabawa taneczna.

Burmistrz Wacław Gregorczyk składa podziękowania za współorganizację i wsparcie wydarzenia:
– Księdzu proboszczowi za odprawienie mszy dożynkowej
– Radzie Sołeckiej Ostrężnicy na czele z sołtysem Kazimierzem Stryczkiem
– Kołu Gospodyń Wiejskich Ostrężnica-Łany
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrężnicy
– Piekarni Pawlak
– Firmie cateringowej Finezja z Ostrężnicy
– Szkole Podstawowej w Ostrężnicy
– Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
– Kołom Gospodyń Wiejskich z Gminy Krzeszowice.

Tekst: Janina Walkowicz, RPW UMK