W rocznicę podpisania porozumień sierpniowych

42 lata temu podpisane zostały Porozumienia Sierpniowe, zawarte między komitetami strajkowymi a władzami PRL.

W rocznicę tych wydarzeń pod pomnikiem Solidarności w Krzeszowicach kwiaty złożyli: wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, starosta powiatu krakowskiego Wojciech Pałka burmistrz i wiceburmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk i Witold Kulczycki, przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Stryczek i Henryk Woszczyna oraz radny powiatowy Adam Ślusarczyk i radny RM Leszek Kramarz.