Wakacje pod namiotami

Tegoroczny, dwutygodniowy obóz Hufca ZHP Krzeszowice odbył się w sierpniu w Konopiskach koło Częstochowy. Wzięło w nim udział ok. 120 dzieci, a w jego przygotowanie było zaangażowane ok. 20 instruktorów. To przedsięwzięcie zawierające w sobie ogrom, wielogodzinnej pracy wolontariuszy, którzy zdecydowali się swoje umiejętności, pomysłowość i młodzieńczą energię przeznaczyć na zorganizowanie prawdziwej przygody dla dzieciaków.

Leśna przygoda

W ofercie różnych podmiotów – komercyjnych i organizacji pozarządowych – coraz częściej znajdują się aktywności związane z „doświadczaniem lasu”. Błądząc w otchłaniach internetu można trafić np. na „kąpiele leśne”, podczas których ochotnicy zapisujący się na takie zajęcia swobodnie obcują z przyrodą. Nas – harcerzy – takie oferty często zaskakują. Okazuje się, że to, co dla harcerza jest naturalnym stylem działania jest obecnie modną formą spędzania czasu. Jak to u nas wygląda w praktyce?

Proszę sobie wyobrazić ciepły sierpniowy wieczór. Zmrok zapada około 21, więc wieczorne zajęcia pomiędzy 20 a 22 odbywają się już w stopniowo gęstniejącym mroku. Z lasu dobiega radosny śmiech i okrzyki rywalizacji – to 9 DH Drużyna Pierścienia i 12 DH Leśni Zwiadowcy grają w zdobywanie flagi. Wypatrzenie przeciwnika jest tym trudniejsze, że grający są właściwie ubrani i świetnie panują nad sobą, tak by nie zdradzić swojej obecności tam gdzie nie trzeba, a odciągnąć uwagę przeciwnika w zaplanowanych miejscach. Uczą się współpracy w grupie i polegania na sobie, a drużynowi czuwają nad bezpieczeństwem i fair play całej zabawy.

Mija 22, w oddali coś się błyszczy. To 32 DSH Przeszczep Hydrauliczny smaży na ognisku chleb i kiełbaski. Będą tej nocy spać w zbudowanych przez siebie szałasach. Należące do stanicy hektary lasu pozwalają na swobodny nocleg w lesie nie opuszczając ogrodzonego terenu bazy. Zdobywający tej nocy sprawność Robinsona wędrownicy z Czarnej Trzynastki nie muszą uważać, żeby się na nich nie natknąć – wystarczy, że udadzą się na swój leśny nocleg w inną stronę.

Harcerze starsi z próbnej DSH Kasjopeja już twardo śpią po pieszej wędrówce na Jasną Górę. Po drodze zrobili mnóstwo pięknych zdjęć lasów i malowniczych bagien. Drużynowy jest zachwycony ich przeżyciami duchowymi i siłą przyjaźni jaka wytwarza się podczas całodziennej wędrówki.

Wracając do obozu łatwo zauważyć poruszenie na majdanie Czarnej Trzynastki – to kończy się nocne kino „pod chmurką” – zuchy i harcerze zwijają koce i materace, na których leżeli i powoli układają się w swoich namiotach.

Późno w nocy słychać śpiew. W którejś z drużyn odbywa się Przyrzeczenie Harcerskie. Czy to w 19 DH Delfinaryum, w 10 DH Arbor, a może w 44 DH Orliki? Może wędrownicze naramienniki nadaje 37 DW Zakon Feniksa? Trudno powiedzieć – przy takim akompaniamencie wspaniale się śpi, a przecież nad każdą z tych drużyn czuwa doświadczony instruktor.

Harcerskie wychowanie

Istotą harcerskiego wychowania jest rozwój samodzielności i współdziałania dzieci i młodzieży. Pod czujnym okiem harcerskich wychowawców pracują w małych grupach – zastępach, w których mają możliwość realizacji własnych pomysłów, ale muszą ze sobą współpracować. Uczą się polegania na sobie nawzajem i odpowiedzialności za wspólne cele. Myślenia nie tylko o sobie, ale też innych – harcerze podejmują służbę – różnego rodzaju działania mające mieć pozytywny wpływ na otoczenie.

Konieczność pracy i zabawy zespołowej sama w sobie ma pozytywny wpływ, a w obecnych czasach, po doświadczeniu izolacji na etapach edukacji zdalnej, kształtuje umiejętności nie do przecenienia. Kontakt z „pozytywnym dorosłym” dostarcza wychowankom wzorców osobowych – harcerscy instruktorzy często stają się prawdziwymi autorytetami, dzięki czemu koordynacja wypoczynku tak dużej grupy dzieci może odbywać się w oparciu o zasady pozytywnej dyscypliny. Na kontakcie z dziećmi i motywowaniu, nie karaniu czy straszeniu.

W tym roku, tradycyjnie, moc pozytywnej profilaktyki wynikająca z harcerskiego wychowania była wzmocniona przez tradycyjne zajęcia profilaktyczne prowadzone przez specjalistów w związku z realizacją projektu w ramach zadania publicznego pn. „Realizacja programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w formie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania lub poza miejscem zamieszkania w ramach profilaktyki uniwersalnej i selektywnej – współfinansowanie zadania” współfinansowanego ze środków Gminy Krzeszowice. Dzięki wsparciu gminy wyjściowy koszt obozu mógł (mimo wzrostu cen) utrzymać się na poziomie podobnym do lat poprzednich, a sam wypoczynek obfitował w różne atrakcje (i naprawdę pyszne jedzenie).

Zostań harcerzem

Można pojechać z nami tylko na obóz, ale żeby w pełni skorzystać z tego, co oferuje harcerstwo warto zapisać się do drużyny. Harcerze przez cały rok przygotowują się do tego, jak będzie wyglądał obóz. Drużynowi dbają o to, żeby grupa znała się i dobrze ze sobą współpracowała, stawiają sobie liczne wspaniałe cele, mniejsze i większe wyzwania. Oddziaływanie profilaktyczne i przeżywane przygody nie zamykają się w dwóch letnich tygodniach – to całoroczna spójna praca, związana ze skrupulatnym planowaniem i mnóstwem szkoleń, przez jakie przechodzi kadra organizacji.

Informacje jak zostać harcerzem łatwo znaleźć na stronie internetowej hufca – www.krzeszowice.zhp.pl

Emilia Owoc – członkini Komendy Hufca ZHP Krzeszowice ds. pracy z kadrą, psycholog